Home > BUPsy (NL) > Nieuws in de kijker > 13/12- 14-16u : Oproep aanklampende zorg naar zorgmijdende mensen met (...)

13/12- 14-16u : Oproep aanklampende zorg naar zorgmijdende mensen met psychische problemen die sociaal huren

zie bijlage, deel 3
Brussel, 29 november 2017

Ter attentie van de Brusselse actoren van de sociale huisvestingssector (OVM met DMBSH, PSC, SVK, WF, onthaaltehuizen,…), actoren van de gezondheids- en geestelijke gezondheidssector, eerstelijnsdiensten, buurtgerichte lokale projecten, ….

Beste partners, Beste potentiële partners,

Het tweede deel van de oproep gelanceerd door Minister Vandeurzen, werd recentelijk vrijgegeven en richt zich specifiek naar zorgmijdende mensen met een psychische problematiek die niet of onvoldoende worden begeleid door de sector van de geestelijke gezondheidszorg,
Bij de ontwikkeling van de hervorming van de geestelijke gezondheid werd de Vlaamse Overheid bijzonder getroffen door het Antwerpse project SSeGa . De Vlaamse Overheid beoogt de ontwikkeling en de versterking van de samenwerking tussen hulpverleners van de sectoren van huisvesting, welzijn en geestelijke gezondheid voor deze kwetsbare doelgroep. Met deze oproep wil de overheid een eerste stap zetten om op termijn een dergelijk aanbod te versterken en te veralgemenen.

Om de partners, die zich in een dergelijk project voor Brussel willen engageren, bijeen te brengen en te ondersteunen, nodigen we u hartelijk uit op de 2 eerste overlegmomenten die zullen doorgaan op de 4de verdieping van het OPGG (Verenigingstraat 15, 1000 Brussel) :

Dinsdag 5/12 : 16u-17u (aansluitend op het overleg van de WG Huisvesting en GG georganiseerd door het OPGG )
Woensdag 13/12 : 14u-16u (aansluitend op het overleg van de Vlaamse Vleugel in het OPGG)

De initiatiefnemer van deze ontmoeting is de coördinatie van “Projet de réforme développé sur l’Est de Bruxelles”, één van de 2 Brusselse netwerken die erkend werden in het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. De Vlaamse Overheid heeft deze netwerken aangeduid als verplichte projectindieners omdat ze heel gericht wil inzetten op de verdere ontwikkeling van de functie 5. Het andere Brusselse netwerk, Hermesplus, zal ook ingaan op de projectoproep (voor meer info promoteur@hermesplus.be )

Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Gebied Brussel-Hoofdstad wenst deze positieve beweging voor de ontwikkeling van aangepaste woonvormen te ondersteunen omdat zijn coördinatie sinds 2012 in het thema “Huisvesting en Geestelijke Gezondheid” investeert via het

organiseren van regelmatige transversale overlegmomenten en het formuleren van aanbevelingen naar de betrokken overheden.
Sinds begin 2016 zet het OPGG ook meer en meer in op een intensifiëring van de contacten met de diverse actoren van de sociale huisvestingssector. Dit telkens onder het motto van
- een betere toegankelijkheid voor personen met een psychische problematiek (in een stad als Brussel waar 48 000 mensen op de wachtlijsten voor de Openbare Vastgoed Maatschappijen staan),
- een versterking van de samenwerking met de maatschappelijk werkers ter plekke, die meer en meer geconfronteerd worden met complexe situaties
- een blijvende sensibilisatie van de overheid.

Indien u niet beschikbaar bent op de voorgestelde momenten en toch wil meewerken, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen. Alvast bedankt voor uw interesse voor de inhoud van deze oproep.

Vriendelijke groeten en graag tot binnenkort,

Christophe Herman
Mail : christophe.herman@p107bxl-est.be
du lundi au jeudi
Coordination du projet de Réforme en santé mentale développé sur l’Est de Bruxelles
Rue de la Luzerne, 11
1030 Bruxelles

Greta Leire,
Coördinatrice Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Gebied Brussel-Hoofdstad,Verenigingstraat 15 te 1000 Brussel

T : 02/289.09.66
F : 02/512.38.18
Gsm : 0471.89.09.09
g.l@pfcsm-opgg.be
www.pfcsm-opgg.be


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin