Home > BUPsy (NL) > Vormingen / Studiedagen > 21/10/2017 : DAG VAN ALTER-PSY

21/10/2017 : DAG VAN ALTER-PSY

Alter-Psy organiseert op 21 oktober een eerste "dag van Alter-Psy" : "We zouden graag aan de slag gaan met enkele thema’s die op de Algemene vergadering van 22 april naar boven gekomen zijn. Momenten van reflectie en explicitering in kleine groepjes wisselen we af met het samenleggen van dat werk in plenaire sessies en dit gedurende de hele dag."De dag van Alter-Psy vindt plaats in Brussel.

De grote thema’s die we willen behandelen zijn :

- Wet of geen wet :

Pro en contra’s van een wet die psychotherapie regelt, zowel wat de toegang, de titel als de praktijk betreft. Vinden we zo’n wet wenselijk ? Zo ja, binnen welke grenzen, in welk of wiens belang, onder welke voorwaarden ?

-  Ons beroep :

Situeert ons beroep zich binnen de gezondheidszorg of niet ? In welke mate valt het binnen de geestelijke gezondheidszorg en breder binnen de gezondheidszorg ? Met welke nuances, welke particulariteiten, welke verschillen. En als het niet de gezondheidszorg is waartoe ons beroep behoort, tot welk veld behoren we dan wel ?

- Communiceren over onze visie over psychotherapie :

Hoe, waar en wanneer kunnen we spreken over Alter-Psy en over wat we verdedigen en waaraan we bouwen ? Wat kunnen we erover zeggen ?

- Alternatief netwerk versus terugbetaling :

Hoe belangrijk is de terugbetaling van de sessies ? Hoe kunnen we een netwerk Alter-Psy vormen dat rekening houdt met de socio-economische realiteit, maar ook met de vrijheid van de patiënten ? Hoe blijven we toegankelijk en zichtbaar zonder onze waarden, deontologie en onze ethiek te verraden of te compromitteren ?

Of we al deze punten zullen kunnen behandelen zal ondermeer afhangen van het aantal inschrijvingen voor deze denkdag.

We willen ook onze Nederlandstalige leden van harte welkom heten op deze dag !


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin