Home > BUPsy (NL) > Nieuws in de kijker > 21/12/2017 - 10h-14h - non-stop - Tweede Meeting van Copel-Cobes : Stop de (...)

21/12/2017 - 10h-14h - non-stop - Tweede Meeting van Copel-Cobes : Stop de ontmenselijking van de zorg

Donderdag 21 december 2017
NON-STOP VAN 10 u - 14 u

Maison des Associations Internationales
Washingtonstraat 40 - 1050 Brussel

Bijdrage in de kosten : 7 €

Inschrijving door overschrijving op volgend banknummer :

BE68 0018 1731 7834

Mededeling : 2e Meeting, Naam, Voornaam

Bron : COBES-COPEL

Het collectief COPEL-COBES zal op 21 december een tweede meeting organiseren die zal blijk geven van het verzet tegen de ontmenselijkende gevolgen van de keuzes gemaakt door de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Maggie De Block. U wordt vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan deze meeting.

Het collectief COPEL-COBES zal op 21 december een tweede meeting organiseren die zal blijk geven van het verzet tegen de ontmenselijkende gevolgen van de keuzes gemaakt door de Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Maggie De Block.

Het collectief COPEL-COBES, dat praktijkwerkers uit het ruime veld van de geestelijke gezondheidszorg uit de drie regio’s van België verenigt, publiceert sinds een jaar – op zijn site www.copel-cobes.be - teksten, petities en open brieven die een echt forum vormen waar de ultraliberale, sciëntistische en managementsideologie van de federale politiek in deze materie aan de kaak wordt gesteld en geanalyseerd.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om deel te nemen aan deze meeting en deze oproep verder te verspreiden binnen uw organisatie.

Maggie De Block voert autoritair en zonder werkelijk overleg een hervorming van de zorg en een wet op de psychotherapie door die vernietigend is voor ons gezondheidssysteem. De woorden van de hulpverlener en van de patiënt worden flarden informatie, het recht van deze laatste om zijn eigen zorgtraject te kiezen verandert in een verplichting om zelf als piloot zijn eigen genezingsproces te sturen, de zorg wordt gedegradeerd tot een onmisbaar "duwtje in de rug" (sic) met als enig doel : de patiënt terug aan het werk krijgen. Op die manier zien we de moeilijke en complexe begeleiding van het psychisch lijden, die niet zonder de relatie hulpverlener-hulpvrager kan, gereduceerd worden tot geprotocolleerde procedures die compleet ongeschikt zijn voor het veld van het menselijk psychisme.

De praktijkwerkers moeten niets weten van het model van de Evidence-Based Medicine dat de overheid hen opdringt als alleenzaligmakend zowel wat de vorming als wat de praktijk betreft, aangezien het de essentie van hun beroep vernietigt. Hun expertise toont de horizon van een steeds toenemende uitsluiting van de meest kwetsbaren, onder het voorwendsel van goede praktijken. Heel het zorgsysteem wordt aan het wankelen gebracht door deze formatering van de zorg en het kwaliteitsverlies dat dit zal meebrengen.

Het collectief COPEL-COBES telt op vandaag meer dan zevenhonderd hulpverleners. De meeting van 21 december zal de actie verbreden en, voorbij de sector van de geestelijke gezondheid, allen samenbrengen die lijden onder de diverse vormen van deze ideologie in de ruimere sociale en gezondheidssector. Artsen, verpleegkundigen, logopedisten, kinesisten, studenten (toekomstige gezondheidswerkers), wijkgezondheidscentra zullen uitgenodigd worden om het woord te nemen en hun verontwaardiging kenbaar te maken over de ontmenselijking van ons werk, veroorzaakt door deze management- en heropvoedings-modellen. Sluit u ook bij ons aan op 21 december.


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin