Home > BUPsy (NL) > Vormingen / Studiedagen > AANDACHT : NIEUW ADRES !!! Espace KEGELJAN - Rue Henri Lecocq 47 - 5000 (...)

AANDACHT : NIEUW ADRES !!! Espace KEGELJAN - Rue Henri Lecocq 47 - 5000 Namur (Salzinnes) - 17 november 2017 - 9u - 13u : Politiek en Geestelijke Gezondheidszorg : Waarom weerstand bieden ?

Cliquez ici pour lire cet article en français

Politiek en Geestelijke Gezondheidszorg : wat staat er op het spel, wat zijn de risico’s ? Hervormingen, managementdenken, rapporten van het federaal kenniscentrum (KCE), "evidence-based"-credo, beroepsgeheim : de kwalijke gevolgen op de praktijk van de hulpverlening.

Studievoormiddag georganiseerd door de Waalse Liga voor de Geestelijke Gezondheidszorg.

Programma :

Adres :
Espace KEGELJAN Entrée et parking
Rue Henri Lecocq, 47
5000 Namur (Salzinnes)


TEKSTEN DIE BESCHIKBAAR GESTELD WERDEN

ARGUMENT

We maken ongekende veranderingen mee in het veld van de geestelijke gezondheid : een nieuwe wet met betrekking tot de gezondheidszorgberoepen die de klinische psychologie en de psychotherapie regelt, een rapport van het federaal kenniscentrum (KCE) dat een organisatie- en financieringsmodel voor de psychologische zorg voorstelt, het opleggen van het evidence based model als sturende referent voor onze praktijken, de wijziging van KB78, de implementatie van het electronisch dossier, de invraagstelling van het beroepsgeheim.

Deze evolutie zal radicale effecten hebben op onze klinische praktijk.

Deze transformaties worden duidelijk gedicteerd door een marktlogica. Riskeren we daardoor niet dat ons beroep dat het spreken centraal stelt, vernietigd wordt ? En daarmee ook de relatie tussen de psycho-medisch-sociale zorg en de ethiek die aan ons beroep ten grondslag ligt ? Riskeren we niet dat de ongelijkheid tussen mensen toeneemt en dat de exclusie van groepen het sociale weefsel verder ondermijnt ?

De toenemende invloed van het management en zijn focus op prestatie, optimalisatie, efficiëntie, concurrentie en winstgevendheid die door de moderne politiek in ons vakgebied opgelegd wordt, installeert een nieuwe verhouding van de mens tot zijn subjectiviteit.

Worden de hulpverleners door de nieuwe paradigma’s van vermarkting van de geestelijke gezondheidszorg niet gecapteerd om nog louter als agens van activatie, normalisatie en aanpassing te fungeren, waarbij de mens gereduceerd wordt tot de ondernemer van zijn eigen bestaan ? Riskeren de hulpverleners niet dat zij zelf moeten bijdragen tot de exclusie van de meest fragiele mensen ?

We nodigen u uit om op 17 november over deze inzet mee te debatteren met de genodigden uit het werkveld die zich op één of andere manier, door actie of reflectie, mobiliseren tegenover deze cruciale veranderingen.


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin