Home > BUPsy (NL) > Nieuws in de kijker > Algemene vergadering : 31/01/2018 en hernieuwing van het lidmaatschap

Algemene vergadering : 31/01/2018 en hernieuwing van het lidmaatschap

Beste leden en geïnteresseerden,

Met het jaareinde in zicht wensen we u een heel gezond, gelukkig en vreugdevol 2018, zowel op professioneel als op persoonlijk en familiaal vlak !

We willen van de gelegenheid gebruik maken om al enkele topics uit onze eerste nieuwsbrief van 2018, die we u binnen enkele weken toesturen, onder de aandacht te brengen :

We nodigen u graag uit op onze volgende Algemene Vergadering die plaatsvindt op 31 januari 2018, om 20h ten huize van de "Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale", Voorzittersstraat 53 - 1050 Elsene (rue du Président 53, 1050 Ixelles).

2017 betekende ondermeer de make-over van onze website http://www.uppsy-bupsy.be/. Aarzel niet om de website regelmatig te raadplegen. We volgen de actualiteit op gebied van wetgeving en vakgebied zoveel mogelijk en nemen ook graag bijdragen van onze leden op. Nieuwe artikels, vormingen, .. worden ook via onze Facebook-pagina (https://www.facebook.com/UPPsyBUPsy/) en via Twitter (https://twitter.com/uppsybupsy) wereldkundig gemaakt. Als u snel wil geïnformeerd worden, kan u ons via deze media volgen.

Nieuw op onze website is ook onze ledenlijst, waarop u uw praktijk, uw instituut, uw werksetting kan voorstellen (http://www.uppsy-bupsy.be/spip.php?page=membres). Uiteraard hebben we daarvoor uw gegevens en uw toestemming nodig. Indien u nog niet op onze ledenlijst voorkomt of als u wijzigingen wil aanbrengen, kan u via het toestemmingsformulier (http://www.uppsy-bupsy.be/Toestemmingsformulier-ledensectie.html) uw gegevens op de website laten publiceren. Merk dus op dat deze lijst zich niet beperkt tot zelfstandigen, maar openstaat voor elke setting waarin u werkt.

Een nieuw jaar betekent ook de hernieuwing van het lidmaatschap van onze vereniging. We vragen u vriendelijk om het lidgeld voor UPPsy-BUPsy te storten op reknr. BE05 5230 8048 0975.
Ingevolge de beslissing genomen op de Algemene Vergadering van 2017 zijn er 3 nieuwe categorieën lidmaatschap gecreëerd, het basis lidgeld blijft 30 euro.

- Effectief Lid : elk professioneel lid, geregistreerd bij de psychologencommissie, verkozen op de Algemene Vergadering, met stemrecht op de Algemene Vergadering. Lidgeld : 30 Euro.

- Toegetreden Lid : Associaties, verenigingen (bv. ASSOBAT, APPPsy, ...), of fysieke personen die nog niet als effectief lid aangewezen zijn door de Algemene Vergadering, al dan niet geregistreerd bij de Psychologencommissie. Bijdrage : 30 euro per psycholoog.

- Aspirant Lid : student of werkzoekende. Bijdrage : 15 euro

- Sympathiserend Lid : Gepensioneerde of vrijwilliger. Bijdrage : 15 euro

- Erelid : Vrijgesteld van bijdrage.

We hopen u allen te mogen ontmoeten op onze Algemene Vergadering !

Met vriendelijke groeten en fijne feestdagen,

Het bestuur van UPPsy-BUPsy


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin