Home > BUPsy (NL) > Nieuws in de kijker > Animus-groepen ! Geestelijke gezondheidswerkers ontmoeten elkaar op de (...)

Animus-groepen ! Geestelijke gezondheidswerkers ontmoeten elkaar op de eerste lijn en verder... Lees onze nieuwe visietekst !

NIEUW !

VZW ANIMUS

herbergt regionale Animusgroepen,

interdisciplinaire
samenwerkings verbanden

in de Geestelijke Gezondheidszorg,

ook in uw regio !
Onze vernieuwde visietekst is beschikbaar !

Klik hier voor de Franse visietekst

Graag brengen we jullie op de hoogte over de vzw in oprichting ’Animus’.

Animus is een overkoepelende organisatie die bestaat uit verschillende Animus-groepen en uit een RvB die de Animus-groepen ondersteunt in hun werking. Animus-groepen zijn regionale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de GGZ.

Een woordje uitleg omtrent het doel en de visie van Animus :

Op dit moment is er een gebrek aan regionale samenwerkingsverbanden voor geestelijke gezondheidswerkers over beroepsgroepen en referentiekaders heen. Animus wil toegankelijk en verbindend zijn voor alle geestelijke gezondheidswerkers in een bepaalde regio die de visietekst (klik hier) onderschrijven en ondertekenen (los van behaalde diploma’s, therapeutische stroming, ...).

Animus streeft voor diversiteit en ruimte voor de patiënt, cliënt of analysant :

1/ er zijn veel therapeuten aan de slag binnen de GGZ die geen artsen-, psychologen- of orthopedagogenopleiding hebben genoten en zij kunnen zich niet zomaar aansluiten bij een samenwerkingsverband. Ook worden ze niet vertegenwoordigd in de Federale Raad voor Gezondheidsberoepen. Animus gaat ervan uit dat het persoonlijk parcours sterk doorweegt op het therapeutisch werk en dat niet enkel het behaalde diploma een rol speelt. Leden van Animus willen in dialoog gaan met elkaar, vanuit hun diverse achtergronden.

2/ op vlak van werkwijze wil Animus geen eenheidsworst inzake behandeling en begeleiding van mensen binnen de GGZ. Er wordt vaak verwezen naar een ’zorg op maat’. Echter, het is waken over het wettelijk kader binnen de GGZ, incl. de administratieve verplichtingen voor organisaties en hulpverleners, zodat een goede zorg op maat niet enkel mooi klinkt, maar ook gerealiseerd wordt. Animus wil zich hiervoor inzetten en streeft naar een kwalitatieve GGZ, waarbij er ruimte is voor creativiteit (zowel voor de patiënt, cliënt, analysant als voor de geestelijke gezondheidswerker).

Daarnaast streeft Animus naar een laagdrempelige GGZ waarbij personen met een hulpvraag een vrije en directe toegang hebben tot een hulpverlener waarbij zij aansluiting vinden.

Ook volgt Animus de vorming van de eerstelijnszones, geïnitieerd door de Vlaamse overheid, op en wenst zich hierbij als partner op te stellen.

Omtrent onze vraag naar een regionale samenwerking :

Animus richt multidisciplinaire groepen op per zorgregio.

Wat doet men in zo’n groep ? Men komt een aantal keren per jaar samen (afhankelijk van de groep zelf) en men vergadert omtrent :

* Actuele wetgeving (Animus is bedreven in het opvolgen van de wetgeving)
* Netwerking (we leren elkaar en elkaars werking kennen, goed doorverwijzen wordt bevorderd en Animus zet haar leden op de kaart - o.a. via een praktijkenregister)
* Info uitwisselen bv. omtrent studiedagen, publicaties, …
* Maatschappelijke trends en projectvorming (projecten met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen kunnen, regionaal of over regio’s heen, uitgewerkt worden)
* Uitbrengen stem : signaalfunctie naar maatschappij en overheid.
* Sociale kaart : de steeds wijzigende sociale kaart wordt in de regio opgevolgd.
Het is niet zo dat elke groep al deze zaken op zich neemt. Dat is afhankelijk van het aantal leden en de wensen van die betreffende mensen.

Ben je geïnteresseerd om bestuurslid van Animus te worden en deze organisatie mee vorm te geven ?
Ben je geïnteresseerd om mee te werken aan de oprichting van een Animus-groep ?
Ben je geïnteresseerd om aanwezig te zijn op een bijeenkomst in je regio ?

Of heb je verdere vragen, bedenkingen ? Geef gerust een seintje.

ps : de website van Animus is nog in opbouw.

Hartelijke groeten

Tania Schuddinck (tania.schuddinck@gmail.com) en Sarah Vande Walle (mail@psychobegeleiding.be) of Animus.be@gmail.com


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin