Home > BUPsy (NL) > Nieuws in de kijker > België, 2021. Terugbetaling psychologische zorg ? Videogesprek tussen (...)

België, 2021. Terugbetaling psychologische zorg ? Videogesprek tussen Martine Vermeylen en Maximilien Bachelart

De terugbetalingsregeling voor psychologische zorg in België wordt in Frankrijk met belangstelling gevolgd. In Frankrijk is men evenmin gelukkig met de aangekondigde hervormingen.

Aanvankelijk waren zij enthousiast over wat de Belgische regering had aangekondigd, maar geleidelijk vernam men dat er in België ook ontevredenheid over bestond.

Om dit beter te begrijpen, nodigde Maximilien Bachelart, vice-voorzitter van de beroepsvereniging ProPsy in Frankrijk, Uppsy-Buppsy uit om uit te leggen wat de problemen zijn.

In de bijgevoegde video delen we een videogesprek van Maximilien met Martine Vermeylen, co-voorzitter bij Uppsy-Bupsy, over de aangekondigde verordening.

https://www.youtube.com/watch?v=jo4Tu6X3jG8

Hieronder ook een link naar een Nederlandse tekstversie van wat wordt besproken.


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin