KB : FRGGZB : benoeming van de leden

Transparantie ?

De toegelaten beroepsverenigingen werden gevraagd om 4 kandidaten voor de Federale Raad voor te dragen. Uit de verschillende kandidaten koos het kabinet De Block de effectieve en plaatsvervangende leden. Over de motieven of criteria die tot de keuze van de leden en het aantal representanten per beroepsvereniging hebben geleid, werd niet gecommuniceerd.

Het KB aangaande de samenstelling van de Federale Raad :

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2017-06-14&numac=2017012373


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin