Home > BUPsy (NL) > Wettelijk kader > Wetgeving > Kwaliteitswet uitgesteld naar 01 juli 2022

Kwaliteitswet uitgesteld naar 01 juli 2022

Beste leden,

Normaal zou de Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (kortweg de kwaliteitswet) op 1 juli 2021 in werking treden. Deze wet is van toepassing voor alle gezondheidszorgberoepen, dus ook voor de klinisch psychologen. Psychotherapeuten - niet WUG vallen hier strict gezien niet onder, maar onrechtstreeks zou deze wet via toepassing van het zorgvuldigheidsprincipe toch ook wel op hen van toepassing zijn.

Minister Vandenbroucke heeft in een schrijven laten weten dat de inwerkingtreding werd uitgesteld naar 1 juli 2022.

Het schrijven van Minister Vandenbroucke :

De kwaliteitswet :


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin