Home > BUPsy (NL) > Over UPPsy - BUPsy > Lid worden van UPPsy-BUPsy

Lid worden van UPPsy-BUPsy

Als u lid wil worden van onze beroepsvereniging voor psychologen (UPPsy-BUPsy) dan vragen wij u om :

1) Kennis te nemen van het charter van onze vereniging.

2) Uw gegevensformulier online in te vullen en te ondertekenen met behulp van onderstaande link :

Mijn gegevens vervolledigen en ondertekenen.

Via deze link kan u :

 • uw persoonlijke identificatiegegevens vervolledigen.
 • uw professionele gegevens die u op de website wil publiceren, vervolledigen.
 • uw toestemming verlenen door het document online te ondertekenen. De online-ondertekening kan op 3 manieren :
  • via pen (voor bv. smartphone of Ipad)
  • via tan-code (wordt via sms naar uw GSM verstuurd)
  • met uw eID-kaart (PC, opgelet MS Edge explorer is niet ondersteund)

Als u niet ingeschreven bent bij de Psychologencommissie, gelieve dan uw diploma te sturen :

via mail naar : info@uppsy-bupsy.be
of via de post naar :
UPPsy-BUPsy - secretariaat
tav Tania Schuddinck
Helenboslaan 30
2630 Aartselaar

3) De jaarlijkse bijdrage voor lidmaatschap over te schrijven op rekeningnr. van UPPsy-BUPsy : BE05 5230 8048 0975

Op de Algemene Vergadering van 2018 werd beslist dat de lidmaatschapsbijdrage voor de diverse ledencategorieën in 2019 behouden blijft.

 • Effectief lid  : Leden (Licentiaten, Masters en doctors in de psychologie) die geregistreerd zijn bij de psychologencommissie, die tot effectief lid gekozen werden op de Algemene Vergadering en daardoor stemrecht in de Algemene Vergadering verwerven, betalen een bijdrage van 30 Euro.
 • Geassocieerd lid  : Leden (Licentiaten, Masters en doctors in de psychologie), al dan niet geregistreerd bij de psychologencommissie, die (nog) niet tot effectief lid gekozen werden op de Algemene Vergadering en daardoor geen stemrecht in de Algemene Vergadering hebben, betalen een bijdrage van 30 Euro.
 • Aspirant-lid : Studenten en werkzoekenden kunnen een verminderde bijdrage van 15 Euro betalen. Zij hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.
 • Sympathiserend lid : Gepensioneerden en vrijwilligers kunnen een verminderde bijdrage van 15 Euro betalen. Zij hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.
 • Erelid : Leden die zich verdienstelijk hebben ingezet voor de vereniging kunnen door de Algemene Vergadering tot erelid gekozen worden. Zij betalen geen lidmaatschapsbijdrage en hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.

4) Indien u nog vragen heeft, kan u die richten tot het secretariaat :

via mail naar : info@uppsy-bupsy.be
via de post naar :
UPPsy-BUPsy - secretariaat
tav Tania Schuddinck
Helenboslaan 30
2630 Aartselaar

ALTERNATIEVE MANUELE PROCEDURE :

1. Uw persoonlijke gegevens en het toestemmingsformulier in bijlage te vervolledigen :


2. Een kopie van uw diploma (indien geen lid van de psychologencommissie) toe te sturen :

via mail naar : info@uppsy-bupsy.be
via de post naar :
UPPsy-BUPsy - secretariaat
tav Tania Schuddinck
Helenboslaan 30
2630 Aartselaar


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin