Home > BUPsy (NL) > Wettelijk kader > Deontologie > Polemiek rond de deontologische code

Polemiek rond de deontologische code

De publicatie van de deontologische code door de Psychologencommissie heeft binnen ons beroep een polemiek doen ontstaan. De tekst die in het Staatsblad verschenen is, verschilt van de tekst zoals die werd samengesteld door de werkgroep van deskundigen, belast met de uitwerking van de deontologische code. In deze werkgroep zaten leden van de BFP en APPPsy, die gespecialiseerd zijn in het domein van de deontologie.

De verschillen hebben betrekking op het respect voor het beroepsgeheim, waarvoor de formulering uitgegeven in de teksten van de Psychologencommissie in strijd zijn met onze praktijken enerzijds en het strafrecht anderzijds. In de deontologische code zoals die nu voorgesteld wordt door de Psychologencommissie wordt het beroepsgeheim afgezwakt.

Na veel discussie met de Psychologencommissie en met het kabinet is er binnen de Psychologencommissie nu opnieuw een werkgroep die de deontologische code op vlak van beroepsgeheim herwerkt.

Wordt dus vervolgd....

De deontologische code zoals ze momenteel wordt verspreid door de Psychologencommissie :

https://www.compsy.be/bekijk-de-officiele-deontologische-code


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin