Home > BUPsy (NL) > Wettelijk kader > Wetgeving > Van Deurzen : oproep tot de vorming van eerstelijnszones

Van Deurzen : oproep tot de vorming van eerstelijnszones

Tot 31 december 2017 hebben de locale partners en actoren de tijd om een formele engagementsverklaring of een princieps akkoord in te dienen tot het vormen van eerstelijnszones.


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin