Home > BUPsy (NL) > Nieuws in de kijker > Verplichte vaccinatie voor de gezondheidszorgberoepen en de sancties - onze (...)

Verplichte vaccinatie voor de gezondheidszorgberoepen en de sancties - onze reactie

De meningen over vaccinatie tegen Covid19 zijn onder de psychologen al even verdeeld als onder de gehele bevolking.

We hebben daarom, als bestuur van Uppsy-Bupsy, gedurende de pandemie altijd al besloten om een neutrale houding aan te nemen in dit debat ; we laten het aan onze leden over om voor zichzelf de verantwoordelijkheid op te nemen voor een beslissing hierover. Een beslissing die ongetwijfeld gebaseerd is op de eigen situatie, praktijk en voorgeschiedenis.

Nu echter worden we geconfronteerd met een vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel, en met sancties voor de mensen die dit niet navolgen. Wij blijven bij onze neutrale positie wat betreft de vaccinatieplicht zelf, maar over de sancties die naar voor worden geschoven voor de mensen die ervoor kiezen om zich niet te laten vaccineren, hebben we ons wel uitgesproken dat deze sanctieq het doel voorbijschieten. In bijlage de link naar een brief die werd verstuurd naar de ministers van volksgezondheid.

Momenteel is er een akkoord binnen de regering om de verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel als volgt te regelen :

Zorgpersoneel dat tussen 1 januari en 31 maart niet gevaccineerd is, zal aan de slag kunnen blijven als het zich om de 72 uur laat testen. Anders volgt een schorsing met tijdelijke werkloosheid.

Na 1 april wordt de zorgwerker in principe van rechtswege ontslagen en krijgt hij recht op een ontslagvergoeding, tenzij het ­personeelslid kiest voor een verdere schorsing van zijn arbeidsovereenkomst. Dan krijgt hij wel geen loon en geen uitkering meer.

Bron : De Standaard 19/11/2021
https://www.standaard.be/cnt/dmf20211119_97300664?fbclid=IwAR1MMvclLVQ0n0TF-Mf18ZyfBjAHIzTCdqC1DSGM5_KjGHCwysnqMZ7lpxk

Ons inziens is het nog niet duidelijk voor de zelfstandige (klinisch) psychologen en orthopedagogen die niet in zorginstellingen werken.


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin