Home > BUPsy (NL) > Nieuws in de kijker > Voorstelling nieuw Bestuur UPPsy-BUPsy

Voorstelling nieuw Bestuur UPPsy-BUPsy

Op zaterdag, 10 oktober 2020 bevestigde de Algemene Vergadering de samenstelling van het nieuwe bestuur. Meest opvallend zijn de voorzitterswissel en de uitbreiding van het bestuur met 3 nieuwe bestuursleden.

Martine Vermeylen, die gedurende verschillende episodes de voorzittersfunctie waarnam, geeft nu de fakkel door aan Emmanuel Declercq. We danken Martine hierbij voor haar jarenlange en intense inzet als voorzitter van onze vereniging ! We verwelkomen Emmanuel Declercq die al enige jaren lid is van UPPsy-BUPsy en die nu de uitnodiging voor de voorzittersfunctie aanvaard heeft. Emmanuel, we wensen je veel voldoening in de nieuwe functie !

Jacqueline Colot, zeer druk benomen door haar werk in de locale politiek, besloot zich uit het bestuur terug te trekken, maar blijft op de achtergrond beschikbaar voor advies rond wettelijke vraagstukken, waarvoor we haar zeer erkentelijk zijn ! We verwelkomen graag Geraldine Evrard, Hilde Descamps en Wouter Mareels als nieuwe bestuursleden !

We vroegen de bestuursleden om een beknopte voorstelling en kozen ervoor om dit in de eigen landstaal en in hun eigen woorden te houden :

Emmanuel Declercq, voorzitter van UPPsy-BUPsy is doctor in de psychologie en psychoanalytisch psychotherapeut. Hij werkt in privepraktijk In Diegem. Hij ontvangt 1/ (zwaar) getraumatiseerde mensen op de vlucht (zijn doctoraat behandelt deze thematiek) en 2/ een meer « traditioneel « publiek, nl « autochtone » adolescenten en volwassenen die een psycholoog raadplegen. Daarnaast wordt hij af en toe uitgenodigd om een lezing te geven of een opleiding te verzorgen.

Geraldine Evrard, secrétaire (FR) d’ UPPsy-BUPsy : Je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute sytémicienne. Depuis septembre 2020, je suis installée indépendante à temps plein à mon cabinet privé à Berchem-Ste-Agathe. Je travaille principalement avec des personnes souffrant de troubles alimentaires, de troubles de la personnalité ou souffrant de troubles de l’humeur ou de problématiques de burn-out. Je me suis aussi inscrite dans le projet des psychologues de 1ère ligne. J’aime travailler tant en français qu’en néerlandais. Précédemment j’ai travaillé dans un service de santé mentale bruxellois et avant cela dans un hôpital psychiatrique flamand.

Tania Schuddinck, secretaris (NL) van UPPsy-BUPsy : Vanuit mijn vroegere studies (Toegepaste Economische Wetenschappen en klinische psychologie) combineer ik in mijn loopbaan beide "stromingen". Ik ben als teamcoördinator bedrijfstoepassingen werkzaam binnen het ICT-departement van een Antwerpse Ziekenhuisgroepering (GZA-ZNA-Zorg&Wonen). Daarnaast bouwde ik ervaring op in een psychiatrisch ziekenhuis (Emmaüs) en een centrum voor psycho-sociale revalidatie (Tsedek). Momenteel werk ik als zelfstandig klinisch psycholoog in bijberoep met (jong)-volwassenen en ouderen en dit vanuit een psychoanalytisch geïnspireerde visie. Ik streef er ondermeer naar dat verschillende stromingen binnen psychologie, psychotherapie en psychoanalyse kunnen uitgeoefend worden door autonome beroepsbeoefenaars, die zich vrij kunnen vormen in universiteiten, hoge scholen en privé-vormingsinstituten, zodat er voor de patiënten een zo breed mogelijk aanbod beschikbaar blijft. De volgende 6 jaar zal ik ook effectief lid zijn van de disciplinaire raad binnen de Psychologencommissie.

Paul Kestemont, trésorier d’UPPsy-BUPsy : Je suis psychologue clinicien sorti de l’UCL en 1982.Après ma licence, j’ai suivi une formation à la Gestalt-thérapie et ai commencé une pratique de la psychothérapie à titre privé. Par la suite, je me suis formé à l’analyse existentielle que je pratique chez moi à Naninne et à la maison médicale de Gesves. J’enseigne également la psychologie clinique et la psychothérapie à la SFU (Sigmund Freud University) à Paris et bientôt à la Haute Ecole Léonard de Vinci à Bruxelles dans le cadre d’un certificat à la Psychothérapie humaniste. Sur le plan associatif, je suis vice-président de l’ABP-BVP, trésorier de l’UPPSY-BUPSY et membre effectif du Conseil Fédéral de la Santé Mentale.

Martine Vermeylen, membre du CA d’UPPsy-BUPsy : Martine Vermeylen est Psychologue clinicienne et thérapeute psychanalytique de couple et de famille en pratique libérale. Elle est co-fondatrice du Service de Santé Mentale Le Sas à Bruxelles et de l’APPCF-Belgique, ex-Présidente de l’APPCF (Approche psychanalytique groupale de couple et de famille, dont le siège et l’exercice est à Bruxelles) et ex- Présidente de UPPSY-BUPSY (Union des Psychologues). Vice-Présidente de Similes-Bruxelles. Membre de la SFTFP, AIPCF, EFPP. Intervenante au DU Paris Diderot et à Temps Forum – Lille. Formatrice dans le domaine psycho-social en Belgique. Rédactrice en chef des Cahiers de l’APPCF-Bruxelles (sous la direction d’Elisabeth DARCHIS).

Claudia Ucros, membre du CA d’UPPsy-BUPsy : Formée à la psychologie expérimentale avec expérience dans le domaine. Psychologue clinicienne et psychothérapeute, spécialiste des traumas et émotions. Bruxelles et Namur.

Wouter Mareels, bestuurslid van UPPsy-BUPsy : Werkzaam als klinisch psycholoog, psychoanalytisch psychotherapeut en gerechtsdeskundige in zelfstandige praktijk voor kinderen en volwassenen in Aalst. In het verleden werkzaam in een residentiële instelling jeugdzorg en in de Institutionele Psychotherapeutische psychiatrie. Later, als therapeutisch afdelingshoofd van een ambulant revalidatiecentrum voor kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen deed ik meer ervaring op in vroegkinderlijke diagnostiek en belevingsonderzoek welke ook handig van pas komt bij het werk als gerechtsdeskundig psycholoog voor de familie-rechtbank. Daarnaast was dit ook een boeiende plaats om de toepasbaarheid en meerwaarde van uiteenlopende psychotherapeutische methodes uit verschillende scholen te ervaren, evenals getuige te zijn van de overlap met andere disciplines (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie,...). Hoofdinteresses zijn de ontwikkeling van het jonge kind binnen de familiale context, de verhouding tussen psychologie en de juridische context, de plaats van psychotherapie binnen de maatschappij en de impact van organisatie van de zorg en het omkaderend discours op de patiënt.

Hilde Descamps, bestuurslid van UPPsy-BUPsy : Ik ben gevormd als klinisch psycholoog en volgde een opleiding in de psychoanalytische psychotherapie. Ik werk zelfstandig in mijn eigen praktijk in Nieuwpoort. Daarvoor werkte ik in de bedrijfswereld, en in een CGG. Ik kon daar ervaring opdoen binnen de reguliere CGG-werking, maar ook als lid van het psychiatrisch expertiseteam en binnen het TAZ-project, een samenwerking tussen het CGG en GTB voor de begeleiding van langdurige werklozen met psychische problemen.


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin