Home > BUPsy (NL) > Wettelijk kader > Wetgeving > Wet van 10 juli 2016 die de geestelijke gezondheidszorgberoepen (...)

Wet van 10 juli 2016 die de geestelijke gezondheidszorgberoepen regelt.

of kortweg : de Wet De Block, die de wereld van de geestelijke gezondheidszorg nu verdeelt in WUG’GERS en NIET-WUG’GERS of LEPSS en NON-LEPSS.

1. Wat zegt de wet ?

De wetteksten en verklarende teksten kan u terugvinden op de website van de FOD volksgezondheid :

https://www.health.belgium.be/nl/news/klinische-psychologie-klinische-orthopedagogiek-en-psychotherapie

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelijke-gezondheidszorgberoepen

De wettekst die gepubliceerd is in het Belgisch staatsblad kan u via onderstaande link terugvinden :

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2016-07-29&numac=2016024159&caller=summary


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin