Newsflash mei

Beste leden,

We nodigen u uit op onze Algemene Vergadering op woensdag, 12 juni om 19 uur. Julie Laloo, directrice van de Psychologencommissie zal aanwezig zijn om uitleg te geven over de functie van de commissie en te antwoorden op uw vragen. Onze vertegenwoordiger in de Federale Raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen, Paul Kestemont, informeert u over het werkjaar 2018-2019 in de Federale Raad.

Agenda :

  • Goedkeuring verslag van de Algemene Vergadering van december 2018
  • Goedkeuring jaarrekening 2018 en begroting 2019
  • Kwijting van de Raad van Bestuur
  • Jaaroverzicht
  • Ontmoeting met Julie Laloo en Claudia Ucros (vertegenwoordiger van UPPsy-BUPsy in het bureau van de psychologencommissie) met ondermeer toelichting over de verschillen in missie tussen de psychologencommissie en de beroepsverenigingen.
  • Synthese van het werk van de Federale Raad voor GGZB door Paul Kestemont
  • Varia

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via de google form in link.

Plaats :
Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale (LBFSM)
Rue du Président, 53
1050 Bxl

Verslag van de Algemene Vergadering van 15 december 2018 :


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin