Home > BUPsy (NL) > Wettelijk kader > Wetgeving > Januari 2021 : Dossier FEDASIL

Januari 2021 : Dossier FEDASIL

Vanaf 1/11/2020 zijn vanuit FEDASIL nieuwe instructies in voege gegaan voor de terugbetaling van psychologische hulp aan vluchtelingen. Daarin worden een aantal voorwaarden vooropgesteld voor de vergoeding van de honoraria van de psycholoog – waarbij meteen ook wordt beperkt tot psychologen en psychotherapeuten die voldoen aan de criteria van de WUG. De instructies vindt u in onderstaand document.

Samen met andere beroepsverenigingen heeft UPPsy-BUPsy die richtlijnen in vraag gesteld. De nieuwe criteria van FEDASIL gaan immers op een aantal punten in tegen de autonomie van de psycholoog (beslissing inzake de nood aan en de duurtijd van de psychologische zorg, bepalen van de duur en van de frequentie van de gesprekken), en tegen de richtlijnen wat betreft het respecteren van het beroepsgeheim.

UPPsy-BUPsy besloot dan ook samen met andere beroepsverenigingen het initiatief van VVKP te ondersteunen door onderstaande brief mbt dit dossier mee te ondertekenen.

Ondertussen hebben een aantal verenigingen een verzoek tot schorsing en annulering van deze instructies ingediend bij de Raad van State. Zij stellen ook een strategie voor om gedurende het tijdsverloop van deze procedure om te gaan met de instructies van FEDASIL. Hierover verneemt u meer in onderstaand document.

Update maart 2021 :

Nav van de procedure tot schorsing en annulering van de instructies heeft FEDASIL haar circulaire teruggetrokken. Desondanks blijven zij er achter staan en moedigen zij hulpverleners aan op de instructies in de praktijk wel toe te passen. Een dubbel signaal dus.


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin