Home > BUPsy (NL) > Wettelijk kader > Deontologie > Waardenconflict - continuïteit van zorg via het gedeelde elektronische (...)

Waardenconflict - continuïteit van zorg via het gedeelde elektronische patiëntendossier ?

Geneviève Monnoye
Comité éthique et déontologie de l’APPPsy
Lid van UPPsy-BUPsy
Werkgroep Deontologie UPPsy-BUPsy
Effectief lid van de Raad van Beroep van de Psychologencommissie (2020-2026)

Geneviève Monnoye argumenteert waarom het gecentraliseerde en gedeelde patiëntendossier in de geestelijke gezondheidszorg zo moeillijk te rijmen valt met het respect voor het beroepsgeheim, steunpilaar van ons beroep.

Het beroepsgeheim dient verschillende doeleinden, waarvan het respect voor de privacy van de patiënt/cliënt recent meer in de verf werd gezet. Echter, het beroepsgeheim is evenzeer van publiek belang, om de toegang tot de zorg en de mogelijkheid om een vertrouwensrelatie te installeren, in het algemeen te garanderen.

Monnoye is bezorgd over het risico dat het gedeelde elektronische patiëntendossier deze waarborg zal uithollen en daarmee ook de toegankelijkheid van de zorg. Haar argumentatie nodigt uit tot een reflectie over dit hoogst actuele thema.


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin