Nieuwsbrief mei van de psychologen commissie

De nieuwsbrief mei 2019 van de Psychologencommissie is een lijvig, maar belangrijk stuk leeswerk. Niet iedereen komt ertoe dat leeswerk te behappen, merken we. We willen hem dan ook stelselmatig in onze nieuwsflashes terug ter sprake brengen met telkens een ander punt onder de aandacht.

Inhoud Nieuwsbrief Mei Psychologencommissie :

Nieuws voor de klinisch psycholoog :

 1. Koninklijk Besluit van 26 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen.
 2. Het visum voor de klinisch psycholoog.
 3. Wijziging van de wettelijke definitie van de “uitoefening van de klinisch psycholoog”
 4. Samenwerking rond een cliënt : wanneer zijn overleg en het delen van informatie mogelijk ?
 5. Hoofdstuk ‘de deontologische code voor psychologen’ in ‘Het beroep van psycholoog en de uitoefening van de klinische psychologie’.

Interpellatie van de ministers :

 1. Inbreuk op het beroepsgeheim voor inlichtingen- en veiligheidsdienst en – Interpellatie van Mijnheren De Crem, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, en Reynders, Minister van Defensie
 2. Het einde van de persoonlijke notities – interpellatie van Mevrouw De Block, Minister van Volksgezondheid

Uw profiel en inschrijving bij de psychologencommissie :

 1. Is uw profiel volledig ingevuld ?
 2. Een Laattijdige hernieuwing ?

Externe bijdragen :

 1. Petitie-oproep van de Bezorgde psychologen
 2. Petitie-oproep van Mentaalwijs

Connecter

Newsletter

L’abonnement au newsletter n’est possible que pour les membres actifs. Veuillez d’abord vous connecter.