Johan Put : Beroepsgeheim en hulpverlening

Een boek waarbij het algemeen juridisch kader van het beroepsgeheim in beeld wordt gebracht, waarbij vooral vanuit de hulpverleningssector een analyse wordt doorgevoerd van het toepassingsgebied van en de uitzonderingen op artikel 458 van het Strafwetboek.

Lire la suite »