Comité voor vigilantie

Beste collega’s,

In het veld van de geestelijke gezondheid merken we dat psychologen en psychotherapeuten vaak behoefte hebben aan een plaats waar kan gesproken worden over vragen, bedenkingen, knelpunten … inzake wetgeving en deontologie. Die plaats bestaat tot op heden niet.

Uppsy-Bupsy heeft daarom het initiatief genomen voor het oprichten van een Comité voor Vigilantie inzake de Geestelijke Gezondheidszorg, en we willen de actoren in dit veld daar graag bij betrekken.

In bijlage vindt u een brief met meer informatie over dit initiatief en een uitnodiging om hieraan deel te nemen. We sluiten tevens het manifest van de sociale werkers bij met wie wij contact hadden en waarop we ons inspireerden.

We hopen op een belangstellende en positieve reactie.

Meer informatie vind je hier :

Manifest van de maatschappelijk werkers :

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.