Vormingen

Permanente vorming maakt een belangrijk onderdeel uit van het parcours van de psycholoog en psychotherapeut. Via onze nieuwsberichten, onze Facebook- en LinkedIn-pagina brengen we onze leden op de hoogte over interessante studiedagen of vormingscycli. Hieronder alvast interessante links naar organisaties die op regelmatige basis vormingen aanbieden.

UPC KULeuven

In samenwerking met andere organisaties organiseert KU Leuven meerjarige opleidingen, studiedagen of symposia.
https://www.upckuleuven.be/nl/agenda

BSP-EBP

De Belgische School voor Psychoanalyse organiseert jaarlijks verschillende seminaries en daarnaast op regelmatige basis lezingen en een jaarlijkse studiedag.
https://bsp-ebp.be/?lang=nl

Idesca

Idesca organiseert jaarlijks studiedagen over thema’s die raken aan de psychoanalyse en haar kliniek. Daarnaast is er bij Idesça ook een aanbod van boeken over de praktijk van de psychoanalyse en het analytische werk.
https://www.idesca-vzw.be/

Vormingsinstituut van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie

Het Vormingsinstituut van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie wil een ruimte voorzien waar men zichzelf samen met anderen kan vormen in de psychoanalyse. Het Vormingsinstituut staat open voor iedereen die geïnteresseerd is, ongeacht de vooropleiding. Aan de basis van deze openheid ligt de bekommernis om het ethisch principe van de lekenanalyse te blijven verdedigen en concreet te belichamen in een landschap waarin dit idee onder druk komt te staan.
https://vormingsinstituut-gpp.be/

IVC

IVC werkt vanuit de gestaltvisie en voorziet hierrond opleidingen voor individuen, groepen en organisaties.
Vanaf september 2024 organiseert IVC in samenwerking met VIVES een vierjarige opleiding tot Gestalttherapeut.  

HOGENT

Jaarlijkse succesvolle reeks van zes afzonderlijke lezingen rond psychoanalyse.
https://hogent.be/opleidingen/bijscholingen/lezing-psychoanalyse/

Het zoekend hert: filosofiehuis in Antwerpen

Het zoekend hert ° The searching deer is een intiem en onafhankelijk filosofiehuis in het zuiden van Antwerpen, waar denkende enkelingen al sinds 2009 terechtkunnen voor zingevende ontmoetingen of nieuwe publicaties op papier, internet of film.
Het zoekend hert ° The searching deer besteedt aandacht aan nieuwe ontwikkelingen in de filosofische levenshouding en aan de grensgebieden tussen literatuur, poëzie en andere artistieke disciplines. Het gaat hierbij vooral om aspecten van de filosofie die elders onderbelicht blijven en die baat hebben bij een indringende dialoog.
https://hetzoekendhert.be/

Centre Erasme

Centre Erasme organiseert bijscholingen, gedurende een weekend of een week, rond filosofische thema’s, in Gent en in Frankrijk.
https://www.centre-erasme.nl/

Stichting psychoanalyse en cultuur

De Belgische-Nederlandse Stichting Psychoanalyse en Cultuur werd opgericht in 1990. Ze stelt zich tot doel de psychoanalyse in de cultuur te doen leven en een positieve wisselwerking tussen psychoanalyse, filosofie, kunst en wetenschap te bevorderen.
https://www.stichtingpsychoanalyseencultuur.eu/

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.