UPPsy-BUPsy vertegenwoordigt de psychologen uit de 4 sectoren : kliniek, onderzoek, onderwijs- en schoolpsychologie, arbeids- en organisatiepsychologie.

Onze Franstalige (UPPsy) en Nederlandstalige (BUPsy) tak hebben tot doel de belangen van alle psychologen (licentiaten en masters), werkzaam in de sector van de hulpverlening te verdedigen. De sector van de hulpverlening kan ruim opgevat worden : privé-praktijken, instellingen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, dagcentra, CAW’s, CLB’s, scholen, universiteiten, onderzoekscentra, onderwijsinstellingen, opvoedingscentra, bedrijven, hospitalen, gevangenissen enz…).

UPPsy is ontstaan in oktober 2011 en is vanaf 2011 ook erkend als beroepsvereniging door het ministerie van middenstand. Vanaf 2016 maakt UPPsy ook deel uit van de Psychologencommissie. In 2017 ontstond uit de groeiende samenwerking met de Nederlandstalige collega’s met wie wij gemeenschappelijke waarden delen de Vlaamse tak BUPsy.

Laatste nieuws

Nieuwsbrieven

Newsletter 2023 – 1

Nieuwjaarswoordje van co-voorzitter Martine Vermeylen
Hernieuwing lidmaatschap
Stand van zaken RIZIV-Conventie “Versterkt psychologisch aanbod voor iedereen”
Webinars Starten als zelfstandig psycholoog
Kwaliteitswet en toezichtcommissie
Oproep : wie helpt het bestuur?

Lees verder »

Vormingen

Algemene Vergadering van 24 september 2022

Op 24 september ging, in het centrum van Brussel, het vormingsmoment, gecombineerd met de algemene vergadering van Uppsy-Bupssy, door. Onze leden trotseerden regen en afstand om aanwezig te zijn, en gelijk hadden ze !

Lees verder »

Nieuwsbrieven

Newsletter 2022 – 7

We hebben voor u onze zesde nieuwsbrief 2022 – 06.

Lees verder »

Nieuwsbrieven

Newsletter 2022 – 6

We hebben voor u onze zevende nieuwsbrief 2022 – 07.

Lees verder »

Updates wettelijk kader

beroepsgeheim

Beroepsvereningingen vragen dringend overleg met Fedasil

Verschillende beroepsverenigingen van psychologische hulpverleners hebben hun bezorgdheid geuit omtrent een nieuwe richtlijn van Fedasil over de toegang tot psychologische zorg van asielzoekers die in centra van Fedasil verblijven.

Lees verder »

conventie

Conventie “Versterkt psychologisch zorgaanbod” : oproep van onze co-voorzitter Stef Joos

Nu de conventie zich ‘uitrolt’ denk ik dat het belangrijk is, voor onze leden en betrokkenen, aandacht te vragen voor enkele bekommernissen.

Lees verder »

FTC

Hervorming Kwaliteitswet

Een persbericht van onze minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke bericht over de hervorming van de kwaliteitswet, met name inzake de Federale Toezichtscommissie. Deze commissie, gepland door zijn voorganger Maggie Deblock, moet de bevoegdheden overnemen van de Provinciale Geneeskundige Commissies.

Lees verder »

beroepsgeheim

Webinars LBSM over het beroepsgeheim

De Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale (LBSM) organiseerde ondertussen al vier webinars rond het beroepsgeheim in verschillende contexten. De webinars kunnen ook later nog beluisterd worden via deze link :

Lees verder »

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.