UPPsy-BUPsy vertegenwoordigt de psychologen uit de 4 sectoren : kliniek, onderzoek, onderwijs- en schoolpsychologie, arbeids- en organisatiepsychologie.

Onze Franstalige (UPPsy) en Nederlandstalige (BUPsy) tak hebben tot doel de belangen van alle psychologen (licentiaten en masters), werkzaam in de sector van de hulpverlening te verdedigen. De sector van de hulpverlening kan ruim opgevat worden : privé-praktijken, instellingen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, dagcentra, CAW’s, CLB’s, scholen, universiteiten, onderzoekscentra, onderwijsinstellingen, opvoedingscentra, bedrijven, hospitalen, gevangenissen enz…).

UPPsy is ontstaan in oktober 2011 en is vanaf 2011 ook erkend als beroepsvereniging door het ministerie van middenstand. Vanaf 2016 maakt UPPsy ook deel uit van de Psychologencommissie. In 2017 ontstond uit de groeiende samenwerking met de Nederlandstalige collega’s met wie wij gemeenschappelijke waarden delen de Vlaamse tak BUPsy.

Laatste nieuws

Nieuwsbrieven

Newsletter 2024-1

Vernieuwing patiëntenrechtenwet - Hervorming Compsy - Verlenging Conventie - Webinars UPPsy-BUPsy - GPP
Vormingen

Webinar Vernieuwing patiëntenrechtenwet

Uppsy-Bupsy organiseert, in samenwerking met Loes Salomez, een webinar over de vernieuwing van de patiëntenrechtenwet.
Vormingen

Webinaire Le rôle des associations professionnelles de psychologues.

L'Uppsy-Bupsy organise un webinaire sur le rôle des associations professionnelles de psychologues Quelles fonctions ?  Quels buts ? Pourquoi s’affilier ?
Vormingen

Webinar Conventie terugbetaling psychologische zorg

Uppsy-Bupsy organiseert een webinar over de conventie "Terugbetaling psychologische zorg voor iedereen", met context, duiding en een duidelijke schets van de derde versie van de

Updates wettelijk kader

patiëntenrechtenwet

Modernisering Wet op de Patiëntenrechten

Minister Vandenbroucke bericht ons over plannen om de Wet op de Patiëntenrechten, die ondertussen al 20 jaar bestaat, te hervormen.
EPD

Federale Raad voor GGZB : Advies betreffende het Elektronisch Patiëntendossier

Het advies van de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen werd ondertussen gepubliceerd op de site.
beroepsgeheim

Beroepsvereningingen vragen dringend overleg met Fedasil

Verschillende beroepsverenigingen van psychologische hulpverleners hebben hun bezorgdheid geuit omtrent een nieuwe richtlijn van Fedasil over de toegang tot psychologische zorg van asielzoekers die in
conventie

Conventie “Versterkt psychologisch zorgaanbod” : oproep van onze co-voorzitter Stef Joos

Nu de conventie zich ‘uitrolt’ denk ik dat het belangrijk is, voor onze leden en betrokkenen, aandacht te vragen voor enkele bekommernissen.

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.