UPPsy-BUPsy vertegenwoordigt de psychologen uit de 4 sectoren : kliniek, onderzoek, onderwijs- en schoolpsychologie, arbeids- en organisatiepsychologie.

Onze Franstalige (UPPsy) en Nederlandstalige (BUPsy) tak hebben tot doel de belangen van alle psychologen (licentiaten en masters), werkzaam in de sector van de hulpverlening te verdedigen. De sector van de hulpverlening kan ruim opgevat worden : privé-praktijken, instellingen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, dagcentra, CAW’s, CLB’s, scholen, universiteiten, onderzoekscentra, onderwijsinstellingen, opvoedingscentra, bedrijven, hospitalen, gevangenissen enz…).

UPPsy is ontstaan in oktober 2011 en is vanaf 2011 ook erkend als beroepsvereniging door het ministerie van middenstand. Vanaf 2016 maakt UPPsy ook deel uit van de Psychologencommissie. In 2017 ontstond uit de groeiende samenwerking met de Nederlandstalige collega’s met wie wij gemeenschappelijke waarden delen de Vlaamse tak BUPsy.

Laatste nieuws

Vormingen

Algemene Vergadering 21 oktober 2023

Op 21 oktober organiseert UPPsy-BUPsy haar jaarlijkse algemene vergadering. Traditiegetrouw koppelen wij dit aan een vormingsmoment in de voormiddag, dit jaar rond het onderwerp “delen van gegevens en informatie”.

Lees verder »

Overig nieuws

L’humain face à l’altérité

L’altérité interroge « l’autre » dans un rapport de force tel qu’il provoque une altération dans le tissu identitaire du sujet, et s’inscrit dans un processus temporel où l’état d’un individu se transforme.

Lees verder »

Overig nieuws

Spécialisation en psychosomatique relationnelle

Une première approche de la théorie de la Psychosomatique Relationelle développéé par Sami Ali

Lees verder »

Overig nieuws

Séminaire de Psychodynamique du travail

Une séminaire autour l’ouvrage “Actuelles sur le traumatisme et le travail” de Christophe Demaeght

Lees verder »

Updates wettelijk kader

patiëntenrechtenwet

Modernisering Wet op de Patiëntenrechten

Minister Vandenbroucke bericht ons over plannen om de Wet op de Patiëntenrechten, die ondertussen al 20 jaar bestaat, te hervormen.

Lees verder »

EPD

Federale Raad voor GGZB : Advies betreffende het Elektronisch Patiëntendossier

Het advies van de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen werd ondertussen gepubliceerd op de site.

Lees verder »

beroepsgeheim

Beroepsvereningingen vragen dringend overleg met Fedasil

Verschillende beroepsverenigingen van psychologische hulpverleners hebben hun bezorgdheid geuit omtrent een nieuwe richtlijn van Fedasil over de toegang tot psychologische zorg van asielzoekers die in centra van Fedasil verblijven.

Lees verder »

conventie

Conventie “Versterkt psychologisch zorgaanbod” : oproep van onze co-voorzitter Stef Joos

Nu de conventie zich ‘uitrolt’ denk ik dat het belangrijk is, voor onze leden en betrokkenen, aandacht te vragen voor enkele bekommernissen.

Lees verder »

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.