Registreer

Wil je onze missie en onze werking ondersteunen ? Dat kan op verschillende manieren. Je kan je lid maken van onze vereniging. Er bestaan verschillende soorten lidmaatschap :

Psychologen kunnen zich aansluiten als effectief lid en krijgen ook stemrecht in de algemene vergadering. (en effectief lid zwart zetten misschien). Het lidgeld bedraagt 35 euro.

Andere personen die een beroep uitoefenen in de geestelijke gezondheidszorg maar geen psycholoog zijn, zijn welkom om zich aan te sluiten als sympathiserend lid, voor een jaarlijkse bijdrage van 15 euro. Ze mogen aanwezig zijn op de algemene vergadering en andere bijeenkomsten, hun stem laten wegen in het debat, maar hebben geen stemrecht.

Studenten psychologie of werkloze afgestudeerde psychologen kunnen zich aansluiten als aspirant-lid en betalen eveneens 15 euro.

De Raad van Bestuur kan leden die veel hebben bijgedragen tot de werking van de vereniging, benoemen als ereleden. Ereleden betalen geen bijdrage.

Ook rechtspersonen kunnen zich aansluiten als sympathiserend lid. Over de aansluiting wordt, na een schriftelijke aanvraag, beslist op de eerstkomende algemene vergadering.

Voor vragen over het lidmaatschap kan via mail contact opgenomen worden op info@uppsy-bupsy.be

Om lid te worden van onze beroepsvereniging voor psychologen, UPPsy-BUPsy, vragen wij u om onderstaand formulier in te vullen.

Door het verzenden van dit formulier maakt u een account aan op deze website. Bent u reeds lid? Maak dan geen nieuw account aan, maar vraag een paswoord aan via de paswoord reset tool.  

Na verzending zal u een email ontvangen waarin u gevraagd wordt op een link te klikken om het account te activeren. Dit is een veiligheidsmaatregel. Na activatie kan u inloggen, uw gegevens beheren en online uw lidgeld betalen.
Persoonsgegevens
Beroepsactiviteit
Publiek profiel
Uw gegevens kunnen worden vermeld in het ledenoverzicht op deze website. Hiervoor moet u expliciet toestemming geven. Dit doet u in de privacy sectie van uw account.
Praktijkadres 1
Praktijkadres 2
Praktijkadres 3
Toon de privacyverklaring en het charter

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.