Newflash februari : Antwoord Bezorgde psychologen op de situatie West-Vlaanderen

Deze newsflash van februari wordt volledig gewijd aan het antwoord van een groep bezorgde psychologen op enkele demarches in West-Vlaanderen.

Beste leden en sympathisanten,

Op dit ogenblik is de werving van eerste-lijnspsychologen (ELP) volop aan de gang. De regionale netwerken zijn belast met de organisatie en de selectie van deze eerste-lijnspsychologen. De meeste psychologen zijn niet akkoord met het concept van de ELP of kunnen zich niet vinden in de wijze waarop de ELP georganiseerd wordt. Anderen hebben vooral moeite met de voorwaarden volgens dewelke zij zouden moeten werken. Vele psychologen hebben dan ook te kennen gegeven dat zij niet wensen in te tekenen. Dit heeft voor gevolg dat de netwerken niet aan het minimum aantal psychologen komen om de eerste-lijnsfunctie te kunnen garanderen.

Eén en ander heeft het netwerk geestelijke gezondheidszorg van Midden-West-Vlaanderen ertoe aangezet om een brief aan de huisartsen te richten in een poging hen in te schakelen om psychologen te overtuigen om toch in te tekenen. Een aantal psychologen wensten op deze brief te reageren en stelden een tekst op die u desgewenst mee kan ondertekenen. Het initiatief gaat uit van een groep psychologen al dan niet lid van een beroepsvereniging. Enkele van onze leden werkten mee aan de redactie van de tekst. Deze reactie zal overgemaakt worden aan de betrokken centra GGZ, de huisartsenkringen en de netwerkcoördinatoren.

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.