Newsflash juni 2019 & Oproep lidgeld

In onze newsflash van juni :

  • Final Call voor de Algemene vergadering van 12 juni 2019
  • Visum klinische psychologie : hoe vraag ik dat aan ?
  • Bezorgde Psychologen reageren op de démarche van UPPCF
  • En 4 nieuwe vacatures

Lees ook de franstalige newsflash.

Extra newsflash lidgeld

Beste leden en sympathisanten,

Dag na dag worden we geconfronteerd met nieuwe wetgeving, nieuwe richtlijnen die ons beroep van psycholoog en/of onze praktijk van psychotherapeut of psycho-analyst verknechten aan controle. Het wezen van ons werk, de vrijplaats voor het spreken en de intimiteit worden vervangen door een kwaliteitsdenken dat gedomineerd wordt door administratie, meetbaarheid en transparantie. Dat de grootste lobbygroep van psychologen in Vlaanderen zich hier zonder al te veel kritiek laat in meeslepen, helpt ons beroep en onze praktijk niet vooruit.

UPPsy-BUPsy biedt als beroepsvereniging een alternatief. Echter, onze stem laten doordringen, gaat niet zonder onze leden. Het vraagt een dagelijkse, volgehouden inspanning van onze vrijwilligers om de diverse problematieken aan te pakken : denk bv. aan de nieuwe kwaliteitswet, de ELP-regeling, IFIC, het einde van de persoonlijke nota’s, de bedreiging van de psychotherapie, de psycho-analyse en therapeutische vrijheid.

Vermits onze overheid bezeten is door de macht van het getal, is het maar door het aantal leden dat we een kans maken. We ontmoeten dagelijks mensen die dezelfde zaak genegen zijn, maar niet houden van het corporatisme waaraan een beroepsvereniging nooit ten volle ontsnapt. We denken bv. aan de Animus-groepen, de bezorgde psychologen, de bewogen psychologen, aan kleinere collectieven die een verschil trachten te maken en mekaar als bewegingen trachten te versterken. We denken dat dit het weefsel is dat we nodig hebben. Uw lidmaatschap van UPPsy-BUPsy probeert dat weefsel terug bij de overheid te brengen.

Namens het bestuur van UPPsy-BUPsy,

Tania SchuddinckAutomatische regelterugloop
Secretaris Vlaamse Vleugel

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.