Algemene Vergadering van 24 september 2022

Op 24 september ging, in het centrum van Brussel, het vormingsmoment, gecombineerd met de algemene vergadering van Uppsy-Bupssy, door. Onze leden trotseerden regen en afstand om aanwezig te zijn, en gelijk hadden ze !

Trouw aan haar missie, het vrijwaren van een veilige plek waar mensen die in nood zijn en op zoek naar een plaats waar ze vrij kunnen spreken, zoomde onze beroepsvereniging in op de complexiteit waarmee psychologen te maken krijgen nu de kwaliteitswet en het EPD onze ethiek onder druk zetten.

Na een inleiding van de voorzitters waarin werd teruggeblikt op het voorbije jaar, kregen Loes Salomez (juriste Compsy), Geneviève Monnoyeen Paul Kestemont (onze penningmeester maar ook onze vertegenwoordiger in de federale raad) de kans, vanuit hun perspectief, te spreken over het EPD (en de kwaliteitswet). Philippe Kinoo (psychiater) luisterde aandachtig mee en becommentarieerde tot slot alle bedenkingen.

De leden die er niet bij konden zijn, kunnen hieronder een schriftelijke versie van hun lezing vinden. De lezing van Loes Salomez en Geneviève Monnoye kan herbeluisterd worden.

Dank aan de sprekers voor hun boeiende uiteenzetting. Dank aan het publiek voor de levendige discussie.

Het was een intense maar fijne dag… waarin onze nieuwe statuten en de budgetten werden besproken, etcetera.

Uppsy-bupsy blijft groeien ! We kunnen bovendien opnieuw iemand verwelkomen in ons bestuur : Frank Van den Bulke.

Op naar een nieuw bestuursjaar, boeiend, veeleisend, uitdagend … maar de moeite waard.

Verwelkoming door Stef :

Verwelkoming door Martine :

Slides Loes Salomez :

Uitgeschreven tekst Loes Salomez :

Lezing Geneviève Monnoye :

Lezing Paul Kestemont :

Conclusies Philippe Kinoo :

Nieuwe statuten :

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.