pp@twork : grootschalig onderzoek mbt het werkveld van psychologen en pedagogen

Bron : http://ppatworkinbelgium.be/

Met ondersteuning van de Psychologencommissie slaan de Belgische universiteiten de handen in elkaar voor een grootschalig onderzoek om in te spelen op de vele veranderingen in het werkveld van de psycholoog en pedagoog.

We denken onder meer aan de vermaatschappelijking van de zorg (het zo dicht mogelijk brengen van de zorg bij de dagelijkse leefwereld van mensen), de wet op de uitoefening van gezondheidszorgberoepen (waardoor de klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek erkend worden als gezondheidszorgberoepen), het M-decreet rond inclusief onderwijs (dat beoogt om zoveel mogelijk leerlingen in het gewoon onderwijs te betrekken), het Decreet Integrale Jeugdhulp (dat onder meer de handelingsbekwaamheid erkent van jongeren vanaf 12 jaar), Perspectief 2020 (het nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap), de toegenomen aandacht voor burn-out, en de impact van digitalisering op de samenleving en het zorgaanbod.

Dit alles heeft een grote impact op het beroep van psychologen en pedagogen. Psychologen en pedagogen spelen een grote rol in de samenleving en leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de Belgische bevolking. Toch is er maatschappelijk niet altijd de gewenste erkenning voor het werk van psychologen en pedagogen. Zowel het belang als de complexiteit van het werk worden vaak onderschat. Met dit onderzoek willen we zicht krijgen op de belangrijke posities die psychologen en pedagogen vervullen in de samenleving. We brengen de diversiteit in zorgaanbod, takenpakketten en expertises in kaart. Daarnaast hebben we aandacht voor de knelpunten die psychologen en pedagogen belemmeren in de uitvoering van hun beroep.

De resultaten van dit nationale onderzoek zullen inzicht geven in de ondersteuning en omkadering die nodig zijn voor de optimale beoefening van het beroep. Daarnaast zullen de resultaten gebruikt worden voor het versterken van de opleidingen, zodat de nieuwe generatie psychologen en pedagogen maximaal voorbereid is op het belangrijke werk dat hen te wachten staat.

Klik hier om deel te nemen.

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.