Wordt verwacht : themadossier rond psychologische verslaggeving aan derden

Binnen onze beroepsvereniging UPPsy-BUPsy krijgen we regelmatig vragen van psychologen die gevraagd worden om verslagen te schrijven voor instanties die niet vallen onder het gedeeld beroepsgeheim. Vragen in dit verband passeren ook wel eens op het forum van klinisch psychologen en pedagogen in Vlaanderen.

Lire la suite »