Benoeming UPPsy-BUPsy voor de Federale Raad van de geestelijke gezondheidszorgberoepen (FRGGZB)

Het KB van 24/03/2017 heeft UPPsy-BUPsy benoemd als representatieve beroepsvereniging om te zetelen in de Federale Raad van de geestelijke gezondheidsberoepen (FRGGZB) !!!

Dit is mooi nieuws voor onze vereniging en bevestigt onze representativiteit in het huidige landschap van de geestelijke gezondheidszorg.

De Raad zal dossiers behandelen inzake de regeling van de klinische psychologie, de psychotherapie, de accreditatie van de psychotherapeutische vormingen, de vormingsinstituten (universiteiten en/of privé-opleidingen) enz.

We zijn ook verheugd dat 2 van onze leden onze vereniging kunnen vertegenwoordigen in de Federale Raad nl. Paul Kestemont, effectief lid en Cédric Boussart, vervangend lid. Dank aan hen om dit engagement op te nemen.

Het werk zal enorm en hard zijn. Het is onze bedoeling om manieren te vinden om een visie mbt. de geestelijke gezondheidszorg, de klinische psychologie en de psychotherapie te verdedigen die respect opbrengt voor :

  • het singuliere of particuliere verhaal van diegene die ons consulteert.
  • de autonomie van de klinische psycholoog.
  • een op gelijkwaardigheid gebaseerde relatie tussen de verschillende hulpverleners in plaats van een ondergeschiktheid.

We zetten ons noodzakelijk werk voort om het beroep van psychotherapeut terug op de kaart te zetten. Een beroep en een autonomie die onze minister onbegrijpelijkerwijs heeft afgenomen.

We zullen ons tevens blijven inzetten voor de erkenning van de vorminginstituten die buiten de universiteiten psychotherapie-opleidingen aanbieden. Zoals u weet zijn ze momenteel bedreigd omdat de minister de psychotherapie-opleidingen enkel wil toevertrouwen aan de universiteiten.

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.