KCE-Rapport 265As (04/2016) : organisatie- en financieringsmodel voor de psychologische zorg

Tot 31 december 2017 hebben de locale partners en actoren de tijd om een formele engagementsverklaring of een princieps akkoord in te dienen tot het vormen van eerstelijnszones.

Lees verder »