deontologische code

Wordt verwacht : themadossier rond psychologische verslaggeving aan derden

Binnen onze beroepsvereniging UPPsy-BUPsy krijgen we regelmatig vragen van psychologen die gevraagd worden om verslagen te schrijven voor instanties die niet vallen onder het gedeeld beroepsgeheim. Vragen in dit verband passeren ook wel eens op het forum van klinisch psychologen en pedagogen in Vlaanderen.

Lees verder »

Polemiek rond de deontologische code

De publicatie van de deontologische code door de Psychologencommissie heeft binnen ons beroep een polemiek doen ontstaan. De tekst die in het Staatsblad verschenen is, verschilt van de tekst zoals die werd samengesteld door de werkgroep van deskundigen, belast met de uitwerking van de deontologische code. In deze werkgroep zaten leden van de BFP en APPPsy, die gespecialiseerd zijn in het domein van de deontologie.

Lees verder »

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.