IFIC : Psychologen leggen zich niet neer !

Enige tijd geleden werd zowel op federaal niveau als op Vlaams niveau een nieuw loonmodel geïntroduceerd voor het werk in voorzieningen.

Het systeem van de barema’s (gebaseerd op het behaalde diploma) werd ingeruild voor een systeem waarin lonen berekend zouden worden op basis van wat mensen “in werkelijkheid deden”. Om dat te concretiseren werden voor alle functies in de zorg functieomschrijvingen gemaakt die dan de basis zouden vormen van de “inschaling”.

Lees verder »