De beroepen tegen de wet De Block

De Wet op de psychotherapie van Maggie De Block : bedenkingen, mobilisatie en weerwerk.

Deze tekst maakte deel uit van de persconferentie van 30 januari 2017. Update van 15/02/2017.

http://www.rtbf.be/auvio/detail_loi-psychotherapie-le-secteur-contre-maggie-de-block?id=2181126

http://www.dhnet.be/actu/sante/la-loi-de-block-cree-la-polemique-cela-promeut-des-diplomes-charlatans-588f7712cd70ff671de43ef9

De door Maggie De Block herwerkte wet die de uitoefening van de psychotherapie en de klinische psychologie reglementeert, werd op 10 juli 2016 gestemd en is in werking getreden op 1 september 2016. De herwerking van de wet kwam tot stand zonder representatief overleg met de sector.

De wet vernietigt het beroep van psychotherapeut en houdt enkel een psychotherapeutische act over die in het medisch discours ondergebracht wordt. Elk menselijk lijden of vraag met betrekking tot het psychisme wordt gereduceerd tot een te behandelen, te genezen ziekte.

Deze nieuwe wet stelt ons voor vele vragen, onzekerheden en onduidelijkheden met betrekking tot de toekomst van onze privé-praktijken en de praktijken binnen onze instituten en met betrekking tot de gevolgen voor elke persoon die momenteel een psychotherapeut consulteert of wil consulteren.

In dit kader zijn er verschillende beroepen tot vernietiging van deze wet ingesteld :

Het Collectief Alter-Psy met Meester Letellier

Een eerste actie vanuit het Collectief Alter-Psy ter verdediging van individuele personen en zelstandigen resulteerde in het indienen van een beroep tot nietigverklaring van de wet met een verzoek tot opschorting op 27 oktober 2016. Op 22 december 2016 heeft het Grondwettelijk Hof artikel 11 van de wet dat de bepalingen met betrekking tot de overgangsmaatregelen bevat, opgeschort. Bij gevolg mochten alle personen die de psychotherapie uitoefenden voor het in voege treden van de bestreden wet en die niet meer voldeden aan de eisen van de nieuwe wet, hun praktijk toch verder uitoefenen in afwachting van een uitspraak met betrekking tot de nietigverklaring door het Grondwettelijk Hof. (Een uitspraak die er kwam op 16 maart 2017. Het Grondwettelijk Hof vernietigde artikel 11 mbt de overgangsmaatregelen.)

Een tweede beroep tot nietigverklaring ingediend door Alter-Psy is gericht op de grond van de wet en meer bepaald op de oriëntatie die daarin genomen is met betrekking tot de paramedicalisering van de psychotherapie. Het argument van Alter-Psy stelt dat de psychotherapie veel meer geënt is op de humane wetenschappen dan op de medische wetenschappen. In het 2e beroep participeert de VZW Alter-Psy voor 50%. De andere 50% zijn privé-personen, van wie 60% Nederlandstaligen.
Voor meer info en visieteksten kan u terecht op de website van Alter-Psy of via mail aan info@alter-psy.org.

• Op de website van Alter-Psy kunt u hier de inhoud van het beroep tot nietigverklaring van artikels 11 en 12 van de wet van 10 juli 2016 nalezen (Meester Letellier).

• Op de website van het Grondwettelijk Hof kan u het verloop van het beroep opvolgen onder hangende zaken – beroepen tot vernietiging – rolnummer 6609. Alle beroepen betreffende deze wet zijn ook samengebracht onder rolnummer 6605.

De werkgroep van de federaties met Meester Marc Uyttendaele gecoördineerd door LBFSM.

Een beroep tot vernietiging ingesteld door de instellingen en de professionelen tewerkgesteld in deze instellingen viseert de incoherenties in de wet. De groep is als volgt samengesteld : De Franstalige Brusselse liga voor Geestelijke Gezondheid, de Federatie van pluralistische centra voor familiale planning (FCPPF), de Federatie van Medische Huizen (Maisons Médicales – FMM), de Federatie van instellingen voor toxicomanen (Fédito), de seculiere Federatie van centra voor familiale planning (FLCPF), de beroepsvereniging voor begeleiding van personen en families (UPCCF), de Waalse Liga voor Geestelijke Gezondheid (LWSM), de Federatie van Centra voor Planning en Consultatie (FCPC) en elke persoon werkzaam in een instelling. Meer informatie kan u bekomen via het email-adres rome.lbfsm@gmail.com

• Op de website van het Grondwettelijk Hof kan u het verloop van het beroep opvolgen onder hangende zaken – beroepen tot vernietiging – rolnummer 6605. Alle beroepen betreffende deze wet zijn ook samengebracht onder dit rolnummer.

Het platform PsySM met Meester Tulkens

Een beroep tot vernietiging wordt ingesteld door het platform van de gezondheidszorgberoepen met betrekking tot de vormingsinstituten die hun deuren moeten sluiten en hun personeel dat de vormingen geeft, moet ontslaan. Meer informatie kan u vinden op de site http://www.plateforme-psysm.be.

Een beroep voor de Raad Van State werd ingesteld betreffende het KB over de samenstelling van de Federale Raad van geestelijke gezondheidszorgberoepen. Een oproep tot kandidatuurstellingen werd uitgevaardigd in november 2016. In de formulering worden al bepaalde federaties uitgesloten om kandidaten voor te stellen. Het is ook niet voorzien dat erkende psychotherapieverenigingen kunnen deelnemen en advies kunnen uitbrengen. En het is deze Raad, waarin geen enkele persoon gespecialiseerd in de psychotherapie mag zetelen, dat er zal nagedacht worden over wat psychotherapie is.

•Beroep tot nietigverklaring van enkele artikels van het KB van 28 oktober 2016 – KB dat de criteria waaraan een beroepsvereniging moet voldoen om representatief te zijn, vastlegt. Uitvoering van het artikel 68/3, § 3 van de wet op de uitoefening van de geestelijke gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 (Meester Tulkens)
•Beroep tot nietigverklaring van artikel 11 van de wet van 10 juli 2016 (Meester Tulkens)

• Op de website van het Grondwettelijk Hof kan u het verloop van het beroep van het platform opvolgen onder hangende zaken – beroepen tot vernietiging – rolnummer 6606. Alle beroepen betreffende deze wet zijn ook samengebracht onder rolnummer 6605.

APPPsy, UPPsy met Meester Bourtembourg

Een beroep tot nietigverklaring werd ingesteld voor het Grondwettelijk Hof met als belangrijkste argument : Manifeste inschattingsfout betreffende de aard van het beroep van psychotherapeut en de afschaffing ervan, betreffende de beschrijving van de respectievelijk toegestane en verboden acten van de klinische psychologie en de psychotherapie, betreffende het privilege, zonder reciprociteit toegekend aan de artsen om zonder vorming alle acten van de klinische psychologie uit te oefenen.
(Later heeft ook het Gezelschap voor Psycho-analyse en Psychotherapie (GPP) zich aan Vlaamse kant partij gesteld in dit beroep).

Een beroep tot nietigverklaring werd ingesteld voor de Raad Van State betreffende de Federale Raad voor Gezondheidszorgberoepen. De oproep tot kandidatuurstelling werd op maat geschreven voor bepaalde federaties, met het oog op uitsluiting van andere en heeft geen rekening gehouden met de enige nationaal erkende federatie van klinisch psychologen – psychotherapeuten. Bovendien zal deze Raad, waarin de specialisten psychotherapeuten niet zijn opgenomen, gaan definiëren wat psychotherapie is. Voor meer informatie over deze beroepen kan u contact opnemen via contact@apppsy.be.

• Op de website van het Grondwettelijk Hof kan u het verloop van het beroep van UPPsy opvolgen onder hangende zaken – beroepen tot vernietiging – rolnummer 6607. Alle beroepen betreffende deze wet zijn ook samengebracht onder rolnummer 6605.

• Op de website van het Grondwettelijk Hof kan u het verloop van het beroep van APPPsy (en GPP) opvolgen onder hangende zaken – beroepen tot vernietiging – rolnummer 6608. Alle beroepen betreffende deze wet zijn ook samengebracht onder rolnummer 6605.

Deze tekst werd opgemaakt als uitnodiging voor de persconferentie van 30 januari 2017 om 10u rue de la Concorde 56 – 1050 Bruxelles Contactadres voor de pers : Natacha Rome – rome.lbfsm@gmail.com – 0475/94.92.44 – Uitnodiging ondertekend door : Éric MESSENS (LBFSM ), Benoît DUMONT (Alter-Psy ), Françoise DAUNE (Plateforme PSYSM), Francis MARTENS ( APPpsy ), Martine VERMEYLEN (UPPsy)

De tekst werd hier en daar aangevuld met informatie van een latere datum.

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.