Overeenkomst met het RIZIV inzake vergoeding consultaties bij de psycholoog

Overeenkomst versterkt psychologisch aanbod voor iedereen

Het verzekeringscomité van het RIZIV heeft afgelopen maandag haar principiële goedkeuring gegeven om 151 miljoen vrij te maken met als inzet het toegankelijk maken van psychologische zorg in de eerste lijn. Concreet houdt dit voor psychologen in dat er een nieuwe manier werd gevonden om psychologische zorg beperkt terug te betalen.

We betreuren dat we dit in de media moesten vernemen en dat we als psychologen niet voorafgaandelijk geïnformeerd werden. Een en ander dient nog verder geconcretiseerd te worden. De uitvoering van deze overeenkomst start ten vroegste op 1 september 2021. In realiteit verwacht men dat de desbetrefffende overeennkomsten worden afgesloten tegen 31 december 2021.

Klik hier voor de tekst van de overeenkomst.

Hieronder een verhelderende samenvatting van onze co-voorzitter, Stef Joos.

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.