Januari 2020 : erkenning als klinisch psycholoog

Om het beroep van klinisch psycholoog uit te oefenen moet u bij wet :

  1. Ingeschreven zijn bij de psychologencommissie (art. 25 van de wet op de gezondheidszorgberoepen)
  2. Beschikken over een visum (sinds mei 2019 kan u dit aanvragen bij de FOD Volksgezondheid)
  3. Beschikken over een erkenning (vanaf 01 januari 2020 wordt deze toegekend op gemeenschapsniveau nl. door de afdeling Zorg en Gezondheid voor Nederlandstalige dossiers)

In dit artikel gaan we verder in op het verkrijgen van een erkenning.

Het algemeen principe voor het verkrijgen van een erkenning :

U komt in aanmerking voor een erkenning als klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog als u een visum als klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog heeft verkregen en indien u met succes een professionele stage heeft gevolgd na uw opleiding.

Voor sommige doelgroepen is er een vrijstelling van professionele stage. De voorwaarde van de professionele stage geldt niet voor :

  • klinisch psychologen die op 1 september 2016 de klinische psychologie reeds uitoefenen ;
  • studenten klinische psychologie die hun studies uiterlijk tijdens het academiejaar 2016-2017 aanvatten.


Indien u een visum heeft en indien u vrijgesteld bent van de professionele stage, zal u automatisch op gemeenschapsniveau een erkenning krijgen in de klinische psychologie of in de klinische orthopedagogiek. Er moet dan niets aangevraagd worden.

Meer info over de inschrijving bij de psychologencommissie :
https://www.compsy.be/nl/hernieuwing2020

Meer info over de erkenning :

https://www.zorg-en-gezondheid.be/kom-ik-in-aanmerking-voor-een-erkenning-als-klinisch-psycholoog-of-klinisch-orthopedagoog

https://www.zorg-en-gezondheid.be/hoe-kan-ik-mijn-erkenning-als-klinisch-psycholoog-of-klinisch-orthopedagoog-verkrijgen

Meer info over het visum :

https://www.health.belgium.be/nl/klinisch-psychologen

We vatten het ook samen in een eerder artikel over het visum.

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.