Erkenning voor de stagemeesters in de klinische psychologie

Beste Leden,

Vanuit de Federale Raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen ontvingen wij volgende berichtgeving voor de erkenning voor de stagemeesters in de klinische psychologie :

“Vanaf heden is het mogelijk om je kandidatuur voor stagemeester in de klinische psychologie of klinische orthopedagogiek in te dienen.

Een nieuwe portaalsite is beschikbaar voor kandidaten die hun aanvraag willen indienen.

Deze is toegankelijk via deze link : https://appss.health.belgium.be/ecad-frontoffice-trainingmaster

Identificatie dient te gebeuren met een eID-kaartlezer of via de itsme-app.

Wie kan zich kandidaat stellen ?

Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die een visum hebben en voldoen aan de voorwaarden voorzien in de twee koninklijke besluiten van 26 april 2019, kunnen een erkenning aanvragen als stagemeester.

De aanvraag tot erkenning wordt gedaan door de kandidaat-stagemeester, maar is alleen geldig voor de activiteiten die hij/zij uitvoert in de erkende stagedienst. De aanvraag is dus een gezamenlijk verzoek tot goedkeuring van de stagemeester en de stagedienst ingediend door middel van één formulier.

De erkenningscriteria bepalen dat de klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog minstens 5 jaar erkend is om een geldige aanvraag tot erkenning als stagemeester te kunnen indienen.

Er waren aanvankelijk tot 01/07/2021 overgangsmaatregelen getroffen. Deze zijn op 14/06/2021 verlengd tot 01/07/2026.

Kandidaat-stagemeesters die ten minste 5 jaar relevante beroepservaring kunnen aantonen, kunnen tot 1/07/2026 een aanvraag indienen. Na het verstrijken van deze termijn dient de kandidaat-stagemeester aan te tonen dat hij al minstens 5 jaar een erkenning heeft om zijn verzoek te kunnen indienen.

Meer weten ? Raadpleeg :

Stagemeester worden in de klinische orthopedagogiek of psychologie

Zie ook ons artikel over de verlenging van de overgangsmaatregelen.

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.