Terugbetaling van psychologische zorg : voor iedereen ?

Kritische reflectie over de nieuwe conventie voor terugbetaling van psychologische zorg

Na de berichtgeving over de conventie inzake versterkt psychologisch zorgaanbod voor iedereen, is er heel veel reactie en discussie gekomen. Voorstanders van het akkoord vinden dat bezwaren en opmerkingen te vroeg komen, omdat nog niet alle details zijn gekend. Dit niettegenstaande de tekst van de conventie voor sommige aspecten al behoorlijk eenduidig is.

In bijlage een tekst van Hilde Descamps, lid van het bestuur van UPPsy-BUPsy, waarin wordt ingegaan op de concrete punten in de conventie, en hoe die soms moeilijk te verenigen zijn met onze deontologische code of met de vooropgestelde autonomie van de psycholoog. Dank aan Martine Vermeylen voor de vertaling in het Frans.

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.