Van Deurzen : hervorming eerstelijnszorg 2017-2019

Tot 31 december 2017 hebben de locale partners en actoren de tijd om een formele engagementsverklaring of een princieps akkoord in te dienen tot het vormen van eerstelijnszones.

Meer info over de vorming van deze eerste lijnszones kan u via onderstaande links vinden :

https://www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszone

https://www.zorg-en-gezondheid.be/beleid/eerstelijnszorg/reorganisatie-eerstelijnszorg

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/infosessie-antwerpen120917_0.pdf

https://www.zorg-en-gezondheid.be/veelgestelde-vragen-over-de-hervorming-van-de-eerstelijnszorg

https://www.zorg-en-gezondheid.be/projecten-flanders-synergy

Pilootprojecten voor de eerstelijnszones :

http://elzdender.be/

Een voorbeeld voor de eerstelijnspsychologische functie :

https://www.listel.be/nl/projecten/eerstelijnspsychologische-functie

Voor nog meer achtergrondinformatie over de belendende velden rond het eerste-lijnsdenken kan u hier terecht :

Eerstelijn en ICT :

http://www.eenlijn.be/

https://www.facebook.com/eenlijnbe

Locale multidisciplinaire netwerken (LMN) :

https://www.zorg-en-gezondheid.be/lokale-multidisciplinaire-netwerken

Project art. 107 :

http://www.psy107.be/images/18-10-17overzicht%20netwerkcoordinatoren_PROJECTART107.pdf

 

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.