Versterking van de geestelijke gezondheidszorg in de eerstelijn

PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona

Versterking van de geestelijke gezondheidszorg in de eerstelijn.

“Ten slotte is een protocolakkoord afgesloten over de gecoördineerde aanpak voor de versterking van het psychisch zorgaanbod in het kader van deze pandemie. Dit akkoord gaat vooral over de versterking van dit zorgaanbod in de eerstelijn via zowel de eerstelijnspsychologische functie als de gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg. Het akkoord bepaalt ook enkele prioritaire doelgroepen, zoals kinderen en ouders in kwetsbare gezinnen, jongvolwassenen, hulpverleners in de gezondheidszorg en welzijn, mensen met al bestaande geestelijke gezondheidsproblemen, …. Voor deze versterking worden bijkomende budgetten voorzien. De betrokken RIZIV-actoren worden uitgenodigd voor een overleg om, rekening houdend met het protocolakkoord, de modaliteiten inzake financiering te bespreken.”

https://news.belgium.be/nl/persmededeling-van-de-interministeriele-conferentie-volksgezondheid-en-het-regeringscommissariaat-0

De tekst van het protocolakkoord vindt u hier :

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.