Mei 2019 : Uw Visum voor Klinisch Psycholoog aanvragen

Titelbescherming – visum – erkenning : 3 verschillende stappen.

Het is de taak van de psychologencommissie om een lijst aan te leggen van personen die in België de wettelijk beschermde titel van psycholoog mogen dragen. De psychologencommissie attesteert elk jaar wie de titel van psycholoog mag dragen.

Nu de psycholoog sinds 2016 een gezondheidszorgberoep geworden is, zijn er naast de titelbescherming een aantal voorwaarden waaraan de psycholoog moet voldoen om de klinische psychologie te mogen uitoefenen. Artikel 25 van de wet op de gezondheidszorgberoepen stipuleert 2 voorwaarden :

  • een inschrijving op de lijst van de bevoegde orde, in casu de psychologencommissie
  • en het beschikken over een visum. Het visum wordt federaal door de FOD Volksgezondheid uitgereikt en deze attesteert de geldigheid van het diploma van klinische psychologie.

Het visum kan sinds mei 2019 aangevraagd worden.
Daarnaast moet de klinisch psycholoog ook nog door de Vlaamse gemeenschap erkend worden. Deze erkenning is van toepassing vanaf 01/01/2020. Voor informatie ivm het aanvragen van uw erkenning verwijzen we naar ons artikel mbt de erkenning :

Procedure om het visum aan te vragen

De psychologencommissie vroeg u een tijd geleden om in uw profiel uw rijksregisternummer zeker aan te vullen. Op basis van dit rijksregisternummer en de kenmerken van uw diploma zouden zij de nodige gegevens voor het visum automatisch kunnen doorgeven aan de FOD Volksgezondheid.

Wie dus zijn rijksregisternr in zijn profiel heeft ingevuld én in het verleden een diploma bij de psychologencommissie heeft binnengebracht waar zeer duidelijk de afstudeerrichting klinische psychologie op staat, heeft van de FOD Volksgezondheid automatisch zijn visum per mail toegestuurd gekregen.

Als u uw rijksregisternummer niet hebt ingevuld of uw diploma vermeldt enkel “Psychologie” en niet “Klinische psychologie” dan krijgt u uw visum niet automatisch en moet u zelf een aanvraag indienen.

Via het downloadportaal op https://www.health.belgium.be/nl/klinisch-psychologen kan u met behulp van uw eID-kaart of Itsme de nodige documenten voor uw visum opladen. De psychologencommissie heeft de werkwijze voor u in een korte handleiding uitgewerkt.

Als uw diploma enkel “Psychologie” vermeldt en niet “Klinische psychologie”, dan moet u bewijzen dat u klinische psychologie gestudeerd hebt of over voldoende ervaring in de uitoefening van de klinische psychologie beschikt. Volgende bewijsstukken worden aanvaard en moeten dan op het downloadportaal toegevoegd worden.

  • Een diplomasupplement (bijlage bij uw diploma) waarop de afstudeerrichting “klinische psychologie” vermeld staat.
  • en/of uw ondernemingsnummer als zelfstandig psycholoog.
  • en/of een bewijs van 3 jaar beroepservaring in het domein van de klinische psychologie
  • en/of een verklaring op erewoord waarin u verklaart dat u minstens 3 jaar ervaring heeft in het domein van de klinische psychologie

U kan ook via mail rechtstreeks contact opnemen ivm de aanvraag van uw visum :
visa-ggzb-pssm@health.fgov.be

Lees ook de informatiepagina van de psychologencommissie.

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.