Wie zijn de bezorgde psychologen ?

De bezorgde psychologen vormen een los-vast verband van psychologen, allen stevig verankerd in het klinisch werk, die graag samen nadenken over wat er beweegt in het vak dat wij beoefenen. Van daaruit ontplooien wij soms een inititatief. Veelal een schrijven waarin we een antwoord proberen formuleren op de dingen die “zich voordoen”. Dat schrijven delen we steeds met alle beroepsverenigingen, met compsy én met de kabinetten die bevoegd zijn voor de GGZ. Elk schrijven vormt eigenlijk gewoon een uitnodiging dat standpunt te beluisteren en, indien er een gemeenschappelijk draagvlak is, dat samen op te nemen.

​Wij zijn geen belangenvereniging, geen vereniging, tout court. Wij zijn gewoon collega’s (uit erg verschillende hoeken van het werkveld) die elkaar vonden en vinden. In die zin hebben wij geen enkel mandaat en dat beseffen we maar al te goed. Het enige dat ons dus rest, is samen nadenken, het resultaat van dat denken te delen en de hoop vast te houden. De hoop dat, hoewel we nooit direct invloed hebben, elk woord dat gesproken werd kan blijven circuleren en mischien ooit ergens iemand inspireert of besmet.

Update 10/11/2022 : de bezorgde psychologen hebben zich ondertussen aangesloten bij Uppsy-Bupsy.

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.