De psychologencommissie en de klinisch psycholoog als gezondheidszorgberoep

Abstract : de Psychologencommissie en de klinisch psycholoog als gezondheidszorgberoep

Vraag tot de kwalificatie van de Psychologencommissie als een Orde voor wat betreft de toepassing van Artikel 25 WUG, onder voogdij van de Minister van Middenstand.

Sinds 1993 is de titel van psycholoog in België beschermd en werd de Psychologencommissie, die bevoegd is voor het bijhouden van het register van psychologen, opgericht. In 2014 werd de deontologische code voor psychologen in de wet verankerd, wat binnen de Psychologencommissie leidde tot de installatie van de Tuchtraden en de Raden van Beroep.

Het beroep van klinisch psycholoog wordt sinds 2015 ondergebracht bij de gezondheidszorgberoepen, waarbij de psychotherapie in eenzelfde beweging als een specialisatie van de klinische psychologie beschouwd wordt.

In deze brief beargumenteren de auteurs waarom het veld waarin de klinisch psycholoog en de psychotherapeut werkt, ruimer is dan dat van het geneeskundige denken en er op essentiële punten grondig van verschilt. Om dit verschil te kunnen blijven garanderen, wijzen de auteurs op het belang van een deontologie die specifiek werd uitgewerkt voor het beroep van psycholoog.

Tevens pleiten de auteurs ervoor dat de Psychologencommissie haar opdracht kan blijven uitoefenen onder de voogdij van de Minister van Middenstand en dat zij door de Minister van Volksgezondheid gekwalificeerd wordt als een orde voor wat betreft de toepassing van Artikel 25 WUG.

Naar de volledige tekst :

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.