Januari 2021 : Dossier FEDASIL

Vanaf 1/11/2020 zijn vanuit FEDASIL nieuwe instructies in voege gegaan voor de terugbetaling van psychologische hulp aan vluchtelingen. Daarin worden een aantal voorwaarden vooropgesteld voor de vergoeding van de honoraria van de psycholoog – waarbij meteen ook wordt beperkt tot psychologen en psychotherapeuten die voldoen aan de criteria van de WUG. De instructies vindt u in onderstaand document.

Samen met andere beroepsverenigingen heeft UPPsy-BUPsy die richtlijnen in vraag gesteld. De nieuwe criteria van FEDASIL gaan immers op een aantal punten in tegen de autonomie van de psycholoog (beslissing inzake de nood aan en de duurtijd van de psychologische zorg, bepalen van de duur en van de frequentie van de gesprekken), en tegen de richtlijnen wat betreft het respecteren van het beroepsgeheim.

UPPsy-BUPsy besloot dan ook samen met andere beroepsverenigingen het initiatief van VVKP te ondersteunen door onderstaande brief mbt dit dossier mee te ondertekenen.

Ondertussen hebben een aantal verenigingen een verzoek tot schorsing en annulering van deze instructies ingediend bij de Raad van State. Zij stellen ook een strategie voor om gedurende het tijdsverloop van deze procedure om te gaan met de instructies van FEDASIL. Hierover verneemt u meer in onderstaand document.

Update maart 2021 :

Nav van de procedure tot schorsing en annulering van de instructies heeft FEDASIL haar circulaire teruggetrokken. Desondanks blijven zij er achter staan en moedigen zij hulpverleners aan op de instructies in de praktijk wel toe te passen. Een dubbel signaal dus.

Update juli 2022

Wij vernemen nu dat er alweer nieuwe instructies zijn gelanceerd, met ingangsdatum 1 juni 2022, Daarbij stelt Fedasil voor om, na een aantal consultaties, regelmatig informatie uit te wisselen tussen de psycholoog of psychotherapeut en de medische dienst,. Men beroept zich daarbij op “een holistische aanpak van de zorg en het belang van de bewoner”. Daarnaast beveelt men een frequentie van twee consultaties aan per maand.

Hoewel meer genuanceerd geformuleerd, blijft deze richtlijn niet afgestemd op onze deontologische code, waarin het delen van informatie slechts kan volgens de gekende cumulatieve voorwaarden. Daarnaast blijft de inmenging in de autonomie van de psycholoog, wanneer het gaat om de frequentie en de duur van de behandeling.

Het bestuur van UPPsy-BUPsy heeft Fedasil ondertussen opnieuw aangeschreven met onze bezwaren, en gevraagd om nieuw overleg.

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.