Federale Raad voor GGZB : Advies betreffende het Elektronisch Patiëntendossier

Het advies van de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen werd ondertussen gepubliceerd op de site. 

De FRGGZB heeft, voor dat advies, rekening gehouden met drie thema’s die in dit dossier van belang zijn : 

  • De juridische, deontologische en ethische contouren van de Kwaliteitswet. 
  • De technische eisen waaraan een EPD dient te voldoen. 
  • Het gebruik van het EPD als een werkinstrument voor de klinisch psycholoog/orthopedagoog. 

Binnen die verplichting tot het EPD, vooropgesteld door de Kwaliteitswet, blijft het basisprincipe, volgens dit advies, dat er geen gegevens worden gedeeld met andere hulpverleners. Dat gaat niet alleen over de inhoud van het dossier, maar ook over het feit van de consultatie zelf. 

Wanneer informatie wordt gedeeld met andere hulpverleners, volgt men de principes zoals vooropgesteld in de deontologische code van de psycholoog, en volgens het need-to-know-principe. 

In het advies worden verder aanbevelingen geformuleerd over de inhoud van het dossier en de vereisten van de softwarepakketten.

 Paul Kestemont, penningmeester van UPPsy-BUPsy, werkte mee aan dit advies. Martine Vermeylen en Hilde Descamps, beiden leden van het bestuur, werden geraadpleegd inzake de standpunten over het EPD, zoals geformuleerd door het Comité voor Vigilantie. 

Geneviève Monnoye bezorgde ons een kritische analyse van dit advies. De Nederlandse versie volgt. 

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.