Hervorming Kwaliteitswet

Een persbericht van onze minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke bericht over de hervorming van de kwaliteitswet, met name inzake de Federale Toezichtscommissie. Deze commissie, gepland door zijn voorganger Maggie Deblock, moet de bevoegdheden overnemen van de Provinciale Geneeskundige Commissies.

De Federale Toezichtscommissie (FTC) krijgt door de hervorming van de Kwaliteitswet ruimere bevoegdheden:

Wanneer de praktijkvoering van een zorgverstrekker zware gevolgen kan hebben voor de patiënt of de volksgezondheid in het algemeen, kan de FTC ingrijpen door bij voorbeeld het visum te schorsen, of voorwaarden op te leggen voor het behoud van het visum.

De FTC moet toezien op het naleven van de Wet op de Patiëntenrechten, waarvoor ook een hervorming op til is. Ook patiënten zullen nu deel uitmaken van de FTC. Als een klacht wordt ingediend tegen een zorgverstrekker, zal zowel de zorgverstrekker als de patiënt gehoord worden.

Om die FTC voldoende middelen te geven om de naleving van de Kwaliteitswet op te volgen, wordt meer personeel voorzien. De FTC zal ook anders dan eerder voorzien georganiseerd worden : er komt een multidisciplinaire Nederlandstalige en Franstalige Kamer, die – als de werklast te groot is – kan ontdubbeld worden. De Kamers worden voorgezeten door een (ere)magistraat. Ze kunnen werkgroepen oprichten wanneer dossiervoorbereiding vereist is.

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.