IFIC : Psychologen leggen zich niet neer !

Wat voorafging

Enige tijd geleden werd zowel op federaal niveau als op Vlaams niveau een nieuw loonmodel geïntroduceerd voor het werk in voorzieningen.

Het systeem van de barema’s (gebaseerd op het behaalde diploma) werd ingeruild voor een systeem waarin lonen berekend zouden worden op basis van wat mensen “in werkelijkheid deden”. Om dat te concretiseren werden voor alle functies in de zorg functieomschrijvingen gemaakt die dan de basis zouden vormen van de “inschaling”.

Psychologen kwamen er bekaaid vanaf ; enerzijds beschreven de functieomschrijvingen de feitelijke taken en verantwoordelijkheden van een klinisch psycholoog in een voorziening op geen enkele manier, anderzijds leidde het nieuwe profiel tot loonverlies voor collegae die niet anders konden dan instappen.

Het leidde in 2018 tot een storm van protesten en beroepen bij IFIC, het instituut voor functieclassificatie.

Ondertussen werd de functie-omschrijving bijgestuurd, maar dit leidde niet tot een aanpassing van de weging. Dit betekent dat de IFIC-waves geen enkele financiële vooruitgang betekenen voor de psychologen werkzaam in de voorzieningen.

Tijd voor nieuwe acties !

De verontwaardiging bij veel collegae is groot.

In een eerste tijd willen we een brief ter beschikking stellen van iedereen die er gebruik van wil maken, opdat onze verontwaardiging ‘woorden’ krijgt.

UPPsy-BUPsy zal de brief ook, als petitie voorleggen aan al haar leden en alle psychologen die zich aangesproken voelen.

Hier vindt je de link naar de petitie die kan ondertekend worden.

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.