Modernisering Wet op de Patiëntenrechten

 Minister Vandenbroucke bericht ons over plannen om de Wet op de Patiëntenrechten, die ondertussen 20 jaar bestaat, te hervormen. Dat is nodig, zo horen we, omwille van de veranderingen in het zorglandschap en omwille van de veranderde verwachtingen bij de patiënt. 

De minister heeft verschillende partijen betrokken bij de voorbereiding van deze hervorming, en het publiek ook de kans gegeven om te reageren op de voorgestelde teksten. Dat kon tot 18 april 2023. 

Wie wil kan de teksten die hierbij werden gepubliceerd, nog raadplegen via de volgende links : 

Op 16 november 2023 werd het wetsontwerp tot wijziging ingediend in het parlement. Op 14 februari 2024 volgde publicatie in het Belgisch Staatsblad, waardoor de vernieuwde wet in voege treedt op 24 februari 2024. 

De vernieuwing van de patiëntenrechtenwet zal gevolgen hebben voor de praktijk van de klinisch psycholoog, onder meer omdat de persoonlijke notities juridisch worden afgeschaft. UPPsy-BUPsy zal, in een webinar, met collega’s overleggen over hoe zich dit concreet vertaalt in de klinische praktijk. 

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.