Un pass dans l’impasse : psychologisch aanbod voor zelfstandigen in nood

Het ministerie van Middenstand (minister Clarinval) heeft naar aanleiding van signalen uit het werkveld dat erg veel zelfstandigen erg onder druk staan door de pandemie waardoor ze psychisch in moeilijkheden raken en soms zelfs suïcidale gedachten ontwikkelen, een psychologisch zorgaanbod uitgewerkt.

Dat gebeurde in eerste instantie met de vzw “Un pass dans l’impasse” en het ministerie van volksgezondheid. Pas in een latere fase, toen een en ander al vorm had gekregen, werden ook de beroepsorganisaties (waaronder UPPsy-BUPsy) uitgenodigd.

We slaagden erin een aantal van onze bekommernissen te doen opnemen in het akkoord. Andere bekommernissen werden jammer genoeg niet of onvoldoende in rekening gebracht.

Zo werd onder meer bekomen dat de rechtstreekse toegang tot de psycholoog mogelijk werd. En werd onze bekommernis rond vertrouwelijkheid (geen verplicht overleg met bijvoorbeeld de huisarts) gehoord.

Hoewel wij, net zoals bij het ELP-project, het beperkt aantal sessies (8 gratis sessies) in vraag stelden en het gebrek aan opvolging na afloop van dat traject bevroegen, kon hierin niet meer flexibiliteit bekomen worden.

Voor Uppsy-Bupsy zou het een meerwaarde zijn geweest als er ook sociaal-administratieve ondersteuning was bijgekomen voor de zelfstandigen die geconfronteerd worden met ernstige financiële of administratieve problemen.
Het is moeilijk niet te zien dat de beleidsmakers hun best gedaan hebben een aantal pijnpunten van het ELP-project op te lossen : er is geen verwijzing meer nodig, het aanbod is niet diagnose-specifiek, en wat de verloning betreft is er progressie merkbaar.

Connecteer

Nieuwsbrief

Inschrijven op de nieuwsbrief is enkel mogelijk voor actieve leden. Log eerst in.